Trenuto gledate objave s oznakom: Smart TV upgrader

ASUS O!Play Mi­ni Plus

aktuelno

ASUS O!Play Mi­ni Plus

ASUS O!Play Mini Plus je u­glav­nom za­držao i­zgled mo­de­la O!Play Mini, ali je ne­što veći. Gor­nja stra­na, ko­ja je kod pret­ho­dnog mo­de­la bi­la rav­na i s tro­di­men­zi­onal­nom gra­fičkom... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter