Trenuto gledate objave s oznakom: Songbird

Alternative za iTunes

Korisni programi

Alternative za iTunes

Volite muziku, ali ne i iTunes? Sledi pregled četiri alternative. CopyTrans Manager Besplatni program namenjen za operativne sisteme Windows XP, Vista i Windows 7 se lako daunloduje i radi na iPhone-u, iPod-u i uređajima... 

Detaljnije... »
PC Press: Play it again…

Multimedijalni softver

PC Press: Play it again…

Kao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme… Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom... 

Detaljnije... »
PC Press: Deset lakih komada

Multimedijalni softver

PC Press: Deset lakih komada

I­zbor pro­gra­ma ko­jim ćete re­pro­du­ko­va­ti mu­zi­ku ni­je je­dnos­ta­van. Mno­go je a­pli­ka­ci­ja sa do­brim (i ne­kim lo­šim) oso­bi­na­ma, ali ko­ja će za­do­vo­lji­ti sve va­še... 

Detaljnije... »

Asus

Original

Excel kuhinjica

Twitter