Trenuto gledate objave s oznakom: SpeedFan

PC Press: SpeedFan, termometar za ceo računar

Korisni programi

PC Press: SpeedFan, termometar za ceo računar

U le­tnjim da­ni­ma kvarovi računa­ra najčešće nastaju zbog vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re. Sav­re­me­ne kon­fi­gu­ra­ci­je ima­ju sen­zo­re za merenje toplote i praćenje ra­da ven­ti­la­to­ra, pa... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter