Trenuto gledate objave s oznakom: špijun

Špi­jun u ode­lu

Za geekove

Špi­jun u ode­lu

(Objavljeno u PC#179) Svi­ma je po­zna­to da su najčuve­ni­ji svet­ski špi­ju­ni, po­put Džem­sa Bon­da ili Alek­se Žu­nića, u svo­jim ključnim ak­ci­ja­ma go­to­vo uvek no­si­li ode­la. Međutim,... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter