Trenuto gledate objave s oznakom: Stav

Samsung HT-BD7200 - kućni HD bioskop

Multimedijalni hardver

Samsung HT-BD7200 – kućni HD bioskop

Home theater sistemi obično obuhvataju plejer i set 5.1 zvučnika, ali ima i "skraćenih" varijanti sa 2.1 audio-podsistemom – Samsung HT-BD7200 je upravo takav — Branislav Bubanja Samsung HT-BD7200 Blu-ray... 

Detaljnije... »
Stav: Samsung C450 i C550 DVD plejeri

Multimedijalni hardver

Stav: Samsung C450 i C550 DVD plejeri

Iako su Blu-ray plejeri poslednja reč tehnike, neki korisnici još uvek ne mogu da ih priušte, već se odlučuju za bolje DVD plejere. Samsung nudi raznovrstan izbor… — Branislav Bubanja Zrelost DVD tehnologije... 

Detaljnije... »
PC Press: Pioneer BDP-320 Blu-ray plejer

Multimedijalni hardver

PC Press: Pioneer BDP-320 Blu-ray plejer

Na prvi pogled je jasno da je ovaj plejer kvalitetno izrađen: završna obrada je besprekorna, sa nezaobilaznim pijano-finiš efektom na prednjem panelu, podeljenom na dve celine: donju, na kojoj se nalaze tasteri za uključenje... 

Detaljnije... »
Stav: Samsung BD-P1600 Blu-ray plejer

Multimedijalni hardver

Stav: Samsung BD-P1600 Blu-ray plejer

Samsung mo­že da se po­hva­li ši­ro­kom le­pe­zom Blu‑ray ple­je­ra. Mo­del BD‑P1600 spa­da u do­nji se­gment po­nu­de i je­dan je od naj­je­fti­ni­jih Blu‑ray ple­je­ra na do­maćem trži­štu.... 

Detaljnije... »
Stav: Samsung fotoaparati ST550, ST500 i ST1000

Foto i video

Stav: Samsung fotoaparati ST550, ST500 i ST1000

Trka u me­ga­pik­se­li­ma je već po­tro­šen mar­ke­tin­ški ma­mac, pa kup­ca tre­ba pri­vući u­kla­pa­njem di­gi­tal­ne fo­to­gra­fi­je u kon­ver­gen­tne te­hno­lo­gi­je, a pre sve­ga... 

Detaljnije... »
Stav: Samsung-ov letnji koktel

Foto i video

Stav: Samsung-ov letnji koktel

Taman na vreme za letovanje, Stav je počeo distribuciju Samsung-ovog digitalnog foto programa. Za početak je ponuđeno šest modela najnovije generacije, koji bi trebalo da pokriju potrebe svih kategorija amatera... 

Detaljnije... »
Stav počeo sa prodajom Samsung-ovog Blu-ray plejera BD-P4600

Multimedijalni hardver

Stav počeo sa prodajom Samsung-ovog Blu-ray plejera BD-P4600

Najvišom rezolucijom slike od 1080p i superiornim kvalitetom zvuka Samsung BD-P4600 vam oduzima dah. Download velikih fajlova uz pomoć 802.11 Wi-fi konekcije, gledanje stream filmova i slušanje muzike pretvoriće obične... 

Detaljnije... »

DIDS
Case Study Show 2017
Enjoy.ing

Twitter