Trenuto gledate objave s oznakom: Toshiba Canvio

Ba­ckup pre­ko USB 3.0

aktuelno

Ba­ckup pre­ko USB 3.0

No­vi mo­de­li se­ri­je pre­no­si­vih dis­ko­va Canvio kom­pa­ni­je Toshiba ima­ju USB 3.0 in­ter­fejs. Di­zaj­ni­rani su slično kao i sta­ri, s pre­po­zna­tlji­vim kva­dra­tićima na površi­ni,... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter