Trenuto gledate objave s oznakom: USB standard

PC Press: USB 3.0 – dobrodošlo ubrzanje

Periferije

PC Press: USB 3.0 – dobrodošlo ubrzanje

Uni­ver­sal Se­ri­al Bus je do­mi­nan­tni sis­tem za po­ve­zi­va­nje pe­ri­fe­ri­ja. Brža ko­mu­ni­ka­ci­ja sa pe­ri­fe­ri­jom je uvek po­tre­bna, pa je ver­zi­ja 3.0 USB stan­dar­da nes­trplji­vo... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter