Trenuto gledate objave s oznakom: uvoz robe

Olak­ši­ce za e‑trgo­vinu

e-plaćanje

Olak­ši­ce za e‑trgo­vinu

Vla­da Srbi­je je 29. sep­tem­bra po­ve­ća­la li­mit za o­slo­ba­đa­nje od pla­ća­nja ca­ri­ne pri­li­kom uvo­za ro­be iz inos­tran­stva sa 25 na 50 ev­ra, kao i li­mit za bes­pla­tan pri­jem... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter