Trenuto gledate objave s oznakom: vremenska prognoza

Pet najboljih sajtova za vremensku prognozu

Internet

Pet najboljih sajtova za vremensku prognozu

Ovih dana smo svedoci vrlo promenljivog vremena. Ne znate ni šta da obučete, da li da nosite kišobrane ili ipak lepezu. Gledali ste vremensku prognozu na vestima, ali i dalje želite preciznije informacije sa Interneta.... 

Detaljnije... »
Poncho - personalizovana vremenska prognoza

vesti

Poncho – personalizovana vremenska prognoza

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se ujutru, pre izlaska iz kuće, informišemo o vremenu je da bismo znali šta da obučemo. S tim na umu kreiran je servis Poncho koji korisnicima svakog jutra pošalje poruku o tome kako... 

Detaljnije... »
Testirali smo aplikacije za vremensku prognozu

Android

Testirali smo aplikacije za vremensku prognozu

Kad napolju počne kiša, vaša aplikacija za vremensku prognozu će vas verovatno podsetiti da ponesete kišobran. Testirali smo za vas šest aplikacija za vremensku prognozu. Moderni smart telefoni mogu da rade gotovo sve... 

Detaljnije... »
Vre­men­ska pro­gnoza u Go­o­gle Maps

Internet

Vre­men­ska pro­gnoza u Go­o­gle Maps

Po­sle mno­štva do­da­ta­ka ko­ji u­glav­nom ima­ju upo­tre­bnu vre­dnost na trži­šti­ma SAD i EU, Google je u sa­ra­dnji sa Weather.com omo­gućio i pri­kaz vre­men­ske pro­gno­ze u Google Maps-u.... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter