Trenuto gledate objave s oznakom: Wikipedija

Telenor omogućava besplatan pristup Vikipediji za 135 miliona korisnika u Evropi i Aziji

Info

Telenor omogućava besplatan pristup Vikipediji za 135 miliona korisnika u Evropi i Aziji

28. februar 2012 – Telenor grupa i Fondacija Vikimedija danas su objavile novo partnerstvo u okviru kojeg će Telenorovim korisnicima u Aziji i jugoistočnoj Evropi biti omogućen besplatan pristup Vikipediji preko... 

Detaljnije... »
Wiki­pe­dia na srpskom ima 150.000 čla­naka

aktuelno

Wiki­pe­dia na srpskom ima 150.000 čla­naka

Wikipedia na srpskom je­zi­ku do­bi­la je svoj 150-hi­lja­di­ti čla­nak 20. no­vem­bra u 5 ča­so­va i 32 mi­nu­ta. Ju­bi­lar­ni čla­nak je o Os­ka­ru Šin­dle­ru, po­zna­tom spa­si­ocu Jev­re­ja... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter