Trenuto gledate objave s oznakom: Winamp

Microsoft će spasiti Winamp?

vesti

Microsoft će spasiti Winamp?

Iako smo juče čitali o tome da se Winamp gasi 20. decembra, situacija se možda promeni. Kako saznaje TechCrunh, Microsoft pregovara sa AOL-om oko kupovine Winampa, kao i servisa Shoutcast. AOL nije želeo da komentariše... 

Detaljnije... »
Doviđenja, Winamp.

vesti

Doviđenja, Winamp.

Nakon petnaest godina rada, Winamp Media plejer prestaće da postoji 20. decembra ove godine. Ne, vaš softver se neće izbrisati sa vašeg računara ili prestati da radi, ali će biti ugašen sajt i svi web servisi, a više... 

Detaljnije... »
PC Savet: Računar budilnik

Info

PC Savet: Računar budilnik

Ako spadate u korisnike koji nikada ne isključuju svoj računar, možete ga uposliti da vas budi vašom omiljenom muzikom, umesto da to čini frustrirajući zvuk budilnika. Za početak formirajte .m3u listing omiljenih... 

Detaljnije... »
PC Press: Play it again…

Multimedijalni softver

PC Press: Play it again…

Kao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme… Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - WinaAmp

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – WinaAmp

Winamp je je­dan od naj­za­slu­žni­jih za us­peh MP3 re­vo­lu­ci­je. Ka­da se 1997. go­di­ne po­ja­vi­la prva ver­zi­ja, MP3 je bio za­nim­lji­va te­hno­lo­ška no­vo­ta­ri­ja ali mno­gi fak­to­ri... 

Detaljnije... »
PC Press: Deset lakih komada

Multimedijalni softver

PC Press: Deset lakih komada

I­zbor pro­gra­ma ko­jim ćete re­pro­du­ko­va­ti mu­zi­ku ni­je je­dnos­ta­van. Mno­go je a­pli­ka­ci­ja sa do­brim (i ne­kim lo­šim) oso­bi­na­ma, ali ko­ja će za­do­vo­lji­ti sve va­še... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter