Trenuto gledate objave s oznakom: word

Word saveti

aktuelno

Word saveti

Dodavanje okvira s tekstom Okviri s tekstom zgodni su za privlačenje pažnje na ključne elemente u dokumentima, recimo na konkretnu ponudu ili neki poziv na sledeći ključni korak ili akciju. Tu može biti sažetak, uslovi... 

Detaljnije... »
Word - Uravnanje i smer u tabelama

aktuelno

Word – Uravnanje i smer u tabelama

Kada radite s tabelama u kojima je tekst iste širine kao i polja u koja je smešten, nemate mnogo dilema oko samog formatiranja i uravnanja, pošto sva uravnanja izgledaju isto. Ali to se retko kad desi pa ukoliko imate... 

Detaljnije... »
Word - Spajanje i deljenje polja tabele

aktuelno

Word – Spajanje i deljenje polja tabele

Praveći tabele u Word dokumentima, često primetite da je sadržaj polja nehomogen. Neka polja ostanu prazna, a neka su pretrpana i prelamaju se u više redova. Ako se ne urede, ovakve tabele ne samo što su vizuelno ružne... 

Detaljnije... »
Word - Tab i ruler

aktuelno

Word – Tab i ruler

Tabulatori predstavljaju sjajni način definisanja uvlačenja, uravnanja i razmaka koji se standardizovano provlače kroz čitav Microsoft Word dokument. Word 2016 definiše nizove tab razmaka, tako da svaki predstavlja standardnu... 

Detaljnije... »
Finese obostrane štampe u Word-u

aplikacije

Finese obostrane štampe u Word-u

Word koristimo da kreiramo dokumente raznih namena, od beleški, preko poslovne prepiske, internih standarda, priručnika, kataloga do materijala namenjenih visokokvalitetnoj masovnoj štampi. Otud i prilagodljivost svim... 

Detaljnije... »
WORD: Pogrešno prijavljene greške

Savet

WORD: Pogrešno prijavljene greške

Pravopisna i gramatička provera grešaka je sjajna Word funkcionalnost koja je prilično uznapredovala. Mada nije savršena jer često prijavljuje kao ispravne reči koje su neispravne, a još češće označava kao pogrešne... 

Detaljnije... »
WORD 2013: Dodavanje kontrole pravopisa

aktuelno

WORD 2013: Dodavanje kontrole pravopisa

Ko radi taj i greši, a Microsoft Word 2013 potrudiće se da ispravi većinu grešaka koje napravite tokom unosa teksta. U verziji 2013, Word može da pruži podršku za proveru teksta svih značajnih svetskih jezika, u koje... 

Detaljnije... »
Word - Gradivni blokovi za lepši dokument

aktuelno

Word – Gradivni blokovi za lepši dokument

Word 2013 nudi nam zanimljivu opciju gradivnih blokova (building blocks), koji su u stvari unapred pripremljeni dopadljivi objekti koje možete da ubacujete u bilo koji dokument, praktično na klik miša, koliko god puta... 

Detaljnije... »
Word - Optimalna vidljivost poglavlja

aktuelno

Word – Optimalna vidljivost poglavlja

Jedan od važnijih elemenata pisanja jeste i efikasno organizovanje vlastitih misli u zaokružene celine. Word 2013 pomaže nam da već tokom samog kreiranja teksta definišemo zaglavlja i podnaslove, da ih prikažemo u Outline... 

Detaljnije... »
Word - Zamena postojećeg teksta i formatiranja

Savet

Word – Zamena postojećeg teksta i formatiranja

Zamena postojećeg teksta spada među najmoćnije funkcionalnosti uređivanja teksta kojima je Microsoft Word zadobio poverenje korisnika kada se probijao kao neprikosnoveni standard. Tokom vremena ova funkcionalnost postepeno... 

Detaljnije... »
Word: Lako do šablona

Kancelarijski softver

Word: Lako do šablona

Word: Lako do šablona Osnovna namena Word‑a je da napravi funkcionalan i koristan dokument koji efektno i profesionalno prikazuje rezultate vašeg rada. Pravu snagu ovaj program oslobađa u naprednom standardizovanom... 

Detaljnije... »
Bolja kontrola pravopisa u Wordu

Savet

Bolja kontrola pravopisa u Wordu

Kon­tro­la pra­vo­pi­sa je sja­jan po­moćnik pri pi­sa­nju jer ot­kri­va većinu gre­ša­ka u ku­ca­nju. Uko­li­ko ku­ca­te na sle­po i pre­ku­ca­va­te tekst, po­dvučene reči eli­mi­ni­šu po­tre­bu... 

Detaljnije... »
Word - Uklanjanje formatiranja

Poslovni softver

Word – Uklanjanje formatiranja

Kada želimo da uklonimo suvišno formatiranje teksta, selektovaćemo tekst i pritisnuti Ctrl+Space. Slično, poništavanje primene nekog od stilova se postiže kombinacijom Ctrl+Shift+N. Ukoliko radimo Copy & Paste teksta... 

Detaljnije... »
Word - Outline View i naslovi

Poslovni softver

Word – Outline View i naslovi

Kada pišemo iole kompleksnije dokumente, kao što su priručnici, uputstva, radovi ili knjige, dobra organizacija teksta nam obezbeđuje ne samo preglednost i profesionalan izgled, već i efikasniji tok misli, lakše pisanje,... 

Detaljnije... »
Uključivanje lenjira (Word)

Poslovni softver

Uključivanje lenjira (Word)

Word omogućava fleksibilno formatiranje proizvoljnih dokumenata za različite namene: od dokumenata namenjenih elektronskom slanju i korišćenju do onih koji će se na kraju obavezno odštampati i arhivirati. Bez obzira... 

Detaljnije... »
Adresiranje pisama (Word)

Poslovni softver

Adresiranje pisama (Word)

Koliko god se trudili da izbegnemo štampanu komunikaciju, ne možemo je sasvim zameniti e‑mail‑ovima. Problem se odnosi kako na internu komunikaciju u okviru firme, tako i na komunikaciju sa korisnicima, poslovnim partnerima... 

Detaljnije... »
Quick Access Toolbar (Word)

Poslovni softver

Quick Access Toolbar (Word)

Da li koristite Quick Access Toolbar? Word 2010 ga nenametljivo stavlja na naslovnu liniju, desno od Office tastera u gornjem levom uglu prozora programa. U njemu se kao podrazumevani nalaze tasteri Save, Undo i Redo. To... 

Detaljnije... »
OTF ligature u Wordu

Savet

OTF ligature u Wordu

Dok pomoću Font prozora, koji ste otvorili sa Ctrl+D, istražujete Advanced osobine i OpenType ponašanje fontova, obratite pažnju na ligature koje se pojavljuju u drugom pojavljivanju reči Office na slici: niz od tri... 

Detaljnije... »
OpenType tipografija u Wordu

Savet

OpenType tipografija u Wordu

Word 2010, za razliku od prethodnih verzija, koristi sve prednosti OpenType formata fontova. Ove napredne tipografske mogućnosti su već godinama na raspolaganju u raznim Adobe aplikacijama, kao i u aplikacijama za Mac OS. Da... 

Detaljnije... »
Word 2010 - Koliko slova?

Savet

Word 2010 – Koliko slova?

Kada pišete Word tekst koji se objavljuje na Web‑u ili se štampa, često je prostor ograničen Word je po pitanju određivanje veličine teksta ili njegovog selektovanog dela prilično precizan: dovoljno je da kliknete... 

Detaljnije... »