Trenuto gledate objave s oznakom: word

Kontrolisanje formatiranja polja prekidačima

aktuelno

Kontrolisanje formatiranja polja prekidačima

Možemo da kontrolišemo izgled polja u Word-u koja kao rezultate prikazuju brojeve, datume ili tekst, pomoću opcionih prekidača koji prilagođavaju rezultate vašim potrebama. Na primer, u polju koje vraća numerički... 

Detaljnije... »
Korišćenje dijaloga polja u Word-u

aktuelno

Korišćenje dijaloga polja u Word-u

Polja u Word‑u omogućavaju promenu zadatih vrednosti koje mogu da variraju u različitim situacijama i pozicijama. Najčešći primeri polja obuhvataju brojeve strana, datume, imena fajlova, kao i sume po kolonama tabela.... 

Detaljnije... »
Word saveti

aktuelno

Word saveti

Dodavanje okvira s tekstom Okviri s tekstom zgodni su za privlačenje pažnje na ključne elemente u dokumentima, recimo na konkretnu ponudu ili neki poziv na sledeći ključni korak ili akciju. Tu može biti sažetak, uslovi... 

Detaljnije... »
Word - Uravnanje i smer u tabelama

aktuelno

Word – Uravnanje i smer u tabelama

Kada radite s tabelama u kojima je tekst iste širine kao i polja u koja je smešten, nemate mnogo dilema oko samog formatiranja i uravnanja, pošto sva uravnanja izgledaju isto. Ali to se retko kad desi pa ukoliko imate... 

Detaljnije... »
Word - Spajanje i deljenje polja tabele

aktuelno

Word – Spajanje i deljenje polja tabele

Praveći tabele u Word dokumentima, često primetite da je sadržaj polja nehomogen. Neka polja ostanu prazna, a neka su pretrpana i prelamaju se u više redova. Ako se ne urede, ovakve tabele ne samo što su vizuelno ružne... 

Detaljnije... »
Word - Tab i ruler

aktuelno

Word – Tab i ruler

Tabulatori predstavljaju sjajni način definisanja uvlačenja, uravnanja i razmaka koji se standardizovano provlače kroz čitav Microsoft Word dokument. Word 2016 definiše nizove tab razmaka, tako da svaki predstavlja standardnu... 

Detaljnije... »
Finese obostrane štampe u Word-u

aplikacije

Finese obostrane štampe u Word-u

Word koristimo da kreiramo dokumente raznih namena, od beleški, preko poslovne prepiske, internih standarda, priručnika, kataloga do materijala namenjenih visokokvalitetnoj masovnoj štampi. Otud i prilagodljivost svim... 

Detaljnije... »
WORD: Pogrešno prijavljene greške

Savet

WORD: Pogrešno prijavljene greške

Pravopisna i gramatička provera grešaka je sjajna Word funkcionalnost koja je prilično uznapredovala. Mada nije savršena jer često prijavljuje kao ispravne reči koje su neispravne, a još češće označava kao pogrešne... 

Detaljnije... »
WORD 2013: Dodavanje kontrole pravopisa

aktuelno

WORD 2013: Dodavanje kontrole pravopisa

Ko radi taj i greši, a Microsoft Word 2013 potrudiće se da ispravi većinu grešaka koje napravite tokom unosa teksta. U verziji 2013, Word može da pruži podršku za proveru teksta svih značajnih svetskih jezika, u koje... 

Detaljnije... »
Word - Gradivni blokovi za lepši dokument

aktuelno

Word – Gradivni blokovi za lepši dokument

Word 2013 nudi nam zanimljivu opciju gradivnih blokova (building blocks), koji su u stvari unapred pripremljeni dopadljivi objekti koje možete da ubacujete u bilo koji dokument, praktično na klik miša, koliko god puta... 

Detaljnije... »
Word - Optimalna vidljivost poglavlja

aktuelno

Word – Optimalna vidljivost poglavlja

Jedan od važnijih elemenata pisanja jeste i efikasno organizovanje vlastitih misli u zaokružene celine. Word 2013 pomaže nam da već tokom samog kreiranja teksta definišemo zaglavlja i podnaslove, da ih prikažemo u Outline... 

Detaljnije... »
Word - Zamena postojećeg teksta i formatiranja

Savet

Word – Zamena postojećeg teksta i formatiranja

Zamena postojećeg teksta spada među najmoćnije funkcionalnosti uređivanja teksta kojima je Microsoft Word zadobio poverenje korisnika kada se probijao kao neprikosnoveni standard. Tokom vremena ova funkcionalnost postepeno... 

Detaljnije... »
Word: Lako do šablona

Kancelarijski softver

Word: Lako do šablona

Word: Lako do šablona Osnovna namena Word‑a je da napravi funkcionalan i koristan dokument koji efektno i profesionalno prikazuje rezultate vašeg rada. Pravu snagu ovaj program oslobađa u naprednom standardizovanom... 

Detaljnije... »
Bolja kontrola pravopisa u Wordu

Savet

Bolja kontrola pravopisa u Wordu

Kon­tro­la pra­vo­pi­sa je sja­jan po­moćnik pri pi­sa­nju jer ot­kri­va većinu gre­ša­ka u ku­ca­nju. Uko­li­ko ku­ca­te na sle­po i pre­ku­ca­va­te tekst, po­dvučene reči eli­mi­ni­šu po­tre­bu... 

Detaljnije... »
Word - Uklanjanje formatiranja

Poslovni softver

Word – Uklanjanje formatiranja

Kada želimo da uklonimo suvišno formatiranje teksta, selektovaćemo tekst i pritisnuti Ctrl+Space. Slično, poništavanje primene nekog od stilova se postiže kombinacijom Ctrl+Shift+N. Ukoliko radimo Copy & Paste teksta... 

Detaljnije... »
Word - Outline View i naslovi

Poslovni softver

Word – Outline View i naslovi

Kada pišemo iole kompleksnije dokumente, kao što su priručnici, uputstva, radovi ili knjige, dobra organizacija teksta nam obezbeđuje ne samo preglednost i profesionalan izgled, već i efikasniji tok misli, lakše pisanje,... 

Detaljnije... »
Uključivanje lenjira (Word)

Poslovni softver

Uključivanje lenjira (Word)

Word omogućava fleksibilno formatiranje proizvoljnih dokumenata za različite namene: od dokumenata namenjenih elektronskom slanju i korišćenju do onih koji će se na kraju obavezno odštampati i arhivirati. Bez obzira... 

Detaljnije... »
Adresiranje pisama (Word)

Poslovni softver

Adresiranje pisama (Word)

Koliko god se trudili da izbegnemo štampanu komunikaciju, ne možemo je sasvim zameniti e‑mail‑ovima. Problem se odnosi kako na internu komunikaciju u okviru firme, tako i na komunikaciju sa korisnicima, poslovnim partnerima... 

Detaljnije... »
Quick Access Toolbar (Word)

Poslovni softver

Quick Access Toolbar (Word)

Da li koristite Quick Access Toolbar? Word 2010 ga nenametljivo stavlja na naslovnu liniju, desno od Office tastera u gornjem levom uglu prozora programa. U njemu se kao podrazumevani nalaze tasteri Save, Undo i Redo. To... 

Detaljnije... »
OTF ligature u Wordu

Savet

OTF ligature u Wordu

Dok pomoću Font prozora, koji ste otvorili sa Ctrl+D, istražujete Advanced osobine i OpenType ponašanje fontova, obratite pažnju na ligature koje se pojavljuju u drugom pojavljivanju reči Office na slici: niz od tri... 

Detaljnije... »

Asus


Gomex

Enjoy.ing

Twitter