Trenuto gledate objave s oznakom: zabrana prodaje

Ap­ple i Sam­sung u klinču

aktuelno

Ap­ple i Sam­sung u klinču

Na­kon Samsung-ovog (ne­us­pe­log) za­hte­va i­zda­tog kra­jem ju­na za za­bra­nu uvo­za Apple-ovih pro­i­zvo­da na trži­šte SAD, naj­no­vi­ja prav­na „vra­to­lo­mi­ja” oko pa­te­na­ta... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter