Trenuto gledate objave s oznakom: zvuč

In­tex IT 5450 FM

Hardver

In­tex IT 5450 FM

Po­sle po­volj­nih 2.1 zvučni­ka, mo­de­la 2450 SUF, od Intex-a nam sti­že 5.1 sis­tem računar­skih zvučni­ka na­me­njen sličnoj cilj­noj gru­pi, ali s tri ka­na­la vi­še. Di­zajn je mo­de­ran i... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter