BIZIT 2022

AB Soft radionica: Elektronsko podnošenje PPP prijave

Nakon decembarskog savetovanja koje se tradicionalno organizuje već preko dvadest godina i na kome su AB Soft korisnici mogli bliže da se upoznaju sa zakonskim izmenama i najaktuelnijim promenama u svim programima, tokom ove godine biće organizovane radionice za obuku u pojedinim delovima poslovnog softvera.

2015-01-21_AB Soft_OZ_obuka

Radionice se organizuju u poslovnim prostorijama AB Softa u manjim grupama do 35 učesnika.

Naročita pažnja će biti obraćena na one oblasti u kojima je bilo najviše zakonskih izmena. Tokom prethodne godine više puta je menjana zakonska regulativa koja dotiče oblast obračuna zarada i drugih oporezivih primanja. Takođe, jedna od zakonskih novina koje se prvi put primenjuju ove godine je obaveza izrade novih obrazaca sa rokom za predaju krajem januara. Iz tog razloga tema radionica u januaru mesecu odnosi se na elektronsko podnošenje pojedinačne poreske prijave PPP za 2014. godinu, zatim izradu i dostavljanje potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na obrascu PPP PO.

Zakonodavac je pravilnikom o poreskoj prijavi predvideo izgled i sadržaj godišnje potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku – PPP PO. Kao I do sada potvrda se predaje zaposlenima do 31.01. za prethodnu godinu i usaglašena je sa elektronskim poreskim prijavama.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Poslovni softveri i rešenja kao imperativ digitalizacije poslovanja

Intenzivno praćenje zakonskih promena i brza reakcija u prilagođavanju programa naročito je potrebna u oblasti obračuna zarada. Kompleksnost problematike koja se ovde javlja dovodi do toga da se složene situacije javljaju i kod onih preduzeća koja imaju par hiljada zaposlenih, ali i kod manjih preduzeća koja imaju par desetina zaposlenih. Uvođenje elektronskog izveštavanja nadležnih organa dodatno proširuju zahteve koje program treba da podrži.

AB soft je u svojoj organizaciji opredelio poseban tim konsultanata i programera koji rade na praćenju zakonskih izmena i realizaciji tih izmena kroz naše softversko rešenje. Njihovo iskustvo danas je implementirano u preko 600 firmi – korisnika ovog programa.

Osim domaćih preduzeća različitih delatnosti od agencija, trgovinskih firmi i proizvodnih firmi, sve su češći zahtevi stranih kompanija kao što su osiguravajuće kuće, banke, revizorske kuće… za implementacijom našeg rešenja, gde je AB Soft realizovao više desetina različitih aplikacija za prenose podataka u korporacijske softvere.

O kvalitetu obuke svedoči i izjava jedne učesnice:

“Samo bih želela  da se zahvalim na obuci koja je bila vrlo poučna. Kompletna atmosfera obuke je bila jako pozitivna, delovalo je kao da smo svi jedan tim, a ljubaznost svih zaposlenih u AB Softu je za veliku pohvalu.

Ljiljana Katić, KWS SRBIJA

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,