BIZIT 2022

Akord Web licence

Jedan od preduslova legalnog poslovanja je posedovanje pravilno licenciranog poslovnog softvera. To znači da bi on trebalo da bude prilagođen stvarnim potrebama preduzeća i da pruži optimalan odnos troškova i koristi. Upoznajmo model koji je razvio Akord.

akord2Akord Web paleti poslovnih programa, pod licencom se podrazumeva ustupanje prava na korišćenje softvera za  obračunski period, koji počinje datumom aktivacije licence i ističe istog datuma u sledećem mesecu. Cene licenci su za jedan obračunski period i izražene su bez PDV‑a.

Model licenciranja koji se primenjuje za korišćenje bilo koje od Akord Web verzija programa podrazumeva upotrebu istovremenih, konkurentnih licenci. To znači da broj licenci određuje ukupan broj korisnika koji istovremeno mogu pristupiti programu. Za krajnje korisnike Akord Web palete programa predviđeni su sledeći tipovi:

Akord Micro licenca podrazumeva pravo korišćenja svih funkcionalnosti iz oblasti robno‑materijalnog poslovanja u maloprodajama ili veleprodajama na jednoj lokaciji, kao i sve vrste uslužnih i servisnih delatnosti, uz obilje izveštaja. Cena Akord Micro licence je 7 evra, a u slučaju kupovine više licenci, svaka dodatna košta 5 evra.

Akord Micro+ licenca, uz prethodno navedene mogućnosti, podrazumeva i mogućnost kombinovanja vrsti prometa i to na više poslovnih lokacija. Omogućava i korišćenje Web prodaje, kao i Document Management Sistem (DMS) za upravljanje dokumentima. Cena jedne Akord Micro+ licence je 15 evra, a u slučaju kupovine više licenci svaka dodatna košta 5 evra.

Akord Basic licenca podrazumeva pravo korišćenja svih navedenih funkcionalnosti nižih verzija, uz dodatak RiF modula (Računovodstvo i finansije). On sadrži funkcionalnosti za administraciju knjigovodstva, knjiženje, blagajničko poslovanje, paušalno i prosto knjigovodstvo, osnovne i zakonski propisane knjigovodstveno‑finansijske izveštaje, obračun plata i vođenje osnovnih sredstava. Cena jedne Akord Basic licence za krajnjeg korisnika je 25 evra, a u slučaju kupovine više od jedne licence, svaka dodatna košta 10 evra.

Akord zarade + osnovna sredstva je grupa funkcionalnosti za obračun ličnih dohodaka i vođenje osnovnih sredstava. Ove funkcionalnosti su izdvojene iz Akord Basic‑a i nude se korisniku kao nezavisna aplikacija za svega 5 evra.

Za knjigovodstvene agencije predviđen je poseban model licenciranja. U ponudi je RiF licenca koja sadrži sve funkcionalnosti opisanog RiF modula. Model licenciranja sastoji se iz nekoliko paketa koji su definisani maksimalnim brojem licenci koje uključuju, nezavisno od toga kako ih agencija raspoređuje na svoje klijente. U ponudi su sledeće varijante:

  • RiF10 – 25 evra
  • RiF20 – 40 evra
  • RiF50 – 70 evra
  • RiF100 – 100 evra
  • RiF200+ (200 i više licenci) – 150 evra

Za knjigovodstvene agencije postoje posebni modeli nagrađivanja, značajne finansijske povoljnosti i mogućnost zarade ukoliko svoje klijente uvedu kao korisnike Akord Basic‑a. Maksimalna ekonomičnost se ispoljava kada agencija koristi Akord RiF, a preduzeća koja vodi Akord Basic, jer tada dolazi do izražaja njihova usklađenost i ušteda u vremenu.

U svim verzijama Akord Web aplikacija nalazi se funkcionalnost Licence, namenjena korisnicima sa administratorskim nalogom. Ona služi za uvid u sve bitne podatke koji se tiču korisničkih licenci jednog privrednog lica. Korisnik direktno iz aplikacije može zahtevati produženje postojećih licenci, kao i promenu broja licenci ili promenu verzije Akord Web softvera. Registrovanje i besplatno korišćenje u cilju testiranja programa omogućeno je preko sajta www.akord.rs, a period besplatnog korišćenja je do mesec dana.

www.akord.rs

 Biljana Sredić

(Objavljeno u čaopisu PC#200)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi:

2 thoughts on “Akord Web licence

Comments are closed.