Top50 Glas publike

Analiza sadržaja diskova

Glavna namena paketa DiskBoss je analiza zauzetog prostora na diskovima, ali ovaj program nudi i niz drugih mogućnosti. Možete ga koristiti za kreiranje izveštaja o sadržaju diskova, kategorizaciju i organizovanje fajlova, pronalaženje i uklanjanje duplikata, sigurno kopiranje podataka i sinhronizaciju.

PCPress.rs ImagePre korišćenja opcija za analizu treba sačekati neko vreme da DiskBoss obradi podatke o svim fajlovima na izabranim diskovima, odnosno folderima. Posle toga biće prikazan izveštaj sa podacima o zauzetom prostoru zavisno od foldera i vrste dokumenta, odnosno ekstenzije fajlova. Podaci se mogu prikazati grafički u vidu pitastih i linijskih grafikona, uz opcije za snimanje izveštaja u PDF, Excel ili neki drugi format. Top lista foldera i fajlova koji zauzimaju najviše mesta može se koristiti za brzo pronalaženje krivaca za smanjeni slobodni prostor na disku.

Na sličan način koristi se opcija za pronalaženje duplikata, koja će prvo proveriti sve fajlove na izabranom disku, što može potrajati dosta dugo vremena – DiskBoss sigurno nije brzinski šampion među programima za pronalaženje dupliranih fajlova. Po završetku provere, prikazuje se spisak svih fajlova sa dva ili više identičnih kopija na disku. Spisak je poređan po veličini fajla, a i ovde su dostupne opcije za kreiranje izveštaja i grafički prikaz. Iz spiska se mogu otvoriti folderi ili fajlovi, zameniti dodatne kopije prečicama na jedan izvorni fajl, prebaciti u određeni folder, ili jednostavno obrisati sve nepotrebne kopije fajlova. Opcija sa sinhronizaciju je korisna ako želite da imate usaglašen sadržaj dva diska ili dva foldera. Postoji nekoliko načina za sinhronizaciju, kao što su stalna sinhronizacija s ciljnim folderom (recimo za održavanje rezervne kopije, uz opcije za automatsku kompresiju), kopiranje svih promena u ciljni folder, ili dvosmerna sinhronizacija dva foldera uz kopiranje promena na obe strane (na primer između lokalnog diska i deljenog foldera na mreži). Sinhronizacija se može obavljati po potrebi, ili podesiti da se izvršava automatski bez dodatne interakcije sa korisnikom.

Osnovna verzija programa je besplatna i sadrži većinu potrebnih opcija, ali je ograničena time što je bilo koja operacija ograničena na najviše 500,000 fajlova. Ovo ne deluje kao ozbiljno ograničenje, ali na velikim sistemskim diskovima ovaj limit se brzo dostigne. DiskBoss je dostupan u nekoliko naprednih verzija koje dozvoljavaju rad sa većim brojem fajlova, ali se ove verzije prodaju kao komercijalni softver uz visoku cenu registracije. Napredne verzije Pro, Ultimate, Server i Enterprise takođe nude dodatnu funkcionalnost, kao što su podrška za operacije iz komandne linije, praćenje promena na disku, sigurno kopiranje fajlova i dodatne opcije za rad u serverskom okruženju. Web adresa za dodatne informacije i preuzimanje programa je www.diskboss.com.

(Objavljeno u PC#254)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: