Top50 Glas publike

Automatsko gašenje računara

DShutdown je program koji može automatski da ugasi računar, na osnovu nekog od unapred zadatih parametara. Glavni ekran za podešavanje opcija programa deluje prilično komplikovano, ali se program može jednostavno iskoristiti bez potrebe za menjanjem većine opcija.

PCPress.rs ImageDShutdown se može podesiti da računar bude isključen posle isteka određenog vremena, u tačno zadatom trenutku ili na određeni dan, kada se završi rad nekog programa, ili recimo zavisno od procenta opterećenja procesora ili aktivnosti na Internet vezi. U slučaju aktiviranja, umesto samog isključenja računara mogu se odabrati druge opcije kao što su odjava korisnika, restartovanje ili uspavljivanje računara. U programski paket uključena je i verzija alata RDShutdown (Remote DShutdown), koji se može koristiti za kontrolu drugih računara na lokalnoj mreži ili udaljenim lokacijama. U tom slučaju, na drugim računarima treba startovati program RDShutdown, ili podesiti da se on startuje kao sistemski servis.

DShutdown možete da preuzmete s matične strane autora, koja se nalazi na adresi dimio.altervista.org/eng/, a naziv programa je potekao od imena autora – Dimio’s ShutDown. Program ne uključuje posebnu proceduru za instalaciju, već prenetu arhivu treba raspakovati i napraviti prečicu za startovanje programa po potrebi. Sa matične lokacije se može preneti i dodatni prevod za prevod poruka korisničkog okruženja na srpski jezik, iz koga fajl sa prevodom treba ručno iskopirati u programski folder. Preporučujemo da DShutdown prvo probate sa originalnom varijantom okruženja, pošto smo primetili probleme sa startovanjem programa kada je aktivan prevod.

(Objavljeno u PC#254)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,