Bankarstvo u industriji 4.0: Robotska automatizacija kao odgovor na izazove budućnosti?

Četvrta industrijska revolucija, poznatije kao industrija 4.0, je već zaživela u mnogim razvijenim zemljama. Ovaj koncept, koji podrazumeva kompletnu automatizaciju procesa, transformiše način kreiranja, razvoja i plasmana proizvoda, a naročito odnos tehnologije i čoveka. Rezultat je promena uloga. Tehnologija više nije “statista”, već dobija ključnu ulogu u poslovnim procesima. Na taj način se smanjuju troškovi manuelnog rada, ubrzavaju i optimizuju procesi. Kakav je uticaj industrije 4.0 na banke u Srbiji?

PCPress.rs Image

Digitalno bankarstvo je koncept koji se stalno razvija u skladu sa zahtevima tržišta i novim tehnologijama. U današnje vreme, većina banaka na našem tržištu već ima oformljene digitalne jedinice koje se bave tehnološkom inovacijom. Glavni cilj? Unapređenje digitalnih usluga, kanala i proizvoda, a samim tim i veće zadovoljstvo klijenata.  S tim u vezi, banke se već dugo oslanjaju na automatizaciju procesa. To, dakle, nije nov koncept, već samo trend koji dobija veću dimenziju u kontekstu industrijske revolucije.  Kao što se očekuje da autonomni automobili u jednom trenutku postanu standard, tako će i “banka budućnosti” biti u velikoj meri digitalna. Drugim rečima, automatizovaće repetativne procese, svesti manuelni rad na minimumi ponuditi klijentima šta im treba, kad im treba, u bilo kom trenutku.

Pročitajte i:  Digitalizacija u bankarstvu: prednost ili neophodnost?

PCPress.rs Image

Nova faza bankarske transformacije

Razvoj novih tehnologija u sklopu industrije 4.0 omogućava bankama da odu korak dalje od implementacije softvera kao što je Business Process Management (BPM) i značajno ubrzaju digitalizaciju uz robotsku automatizaciju procesa (RPA). O kakvoj se tehnologiji radi?

RPA je tehnologija koja se uvodi u sklopu postojećih sistema i replicira ljudsku interakciju sa kompjuterskim softverima. Za razliku od, na primer, BPM softvera, RPA ne optimizuje procese tako što će otkriti i eliminisati uska grla. Njena glavna svrha je da ubrza izvršavanje procesa kroz automatizaciju zadataka, koje izvršavaju softverski roboti.Za banke, RPA može da bude veoma korisna pri automatizaciji core aktivnosti (otvaranje račune, depoziti, fakture, kreditiranje itd.). Glavna prednost ove tehnologije je jednostavna i bezbedna implementacija, kao i to što ne zahteva modifikaciju postojećih bankarskih procesa. Tu se krije još jedna bitna razlike između “robota” i BPM-a. Uz RPA ne možete da unapredite loše struktuirane procese, već samo da ih automatizujete. S druge strane, BPM omogućava redizajn fragmentiranih i nestrukturisanih procesa kroz softverske alate za modelovanje, implementaciju, izvršavanje i nadgledanje.

Pročitajte i:  Google odustaje od planova za bankovne račune

PCPress.rs Image

RPA je možda najbolje posmatrati kao most između maneulnih procesa i kompletne automatizacije. Ovu tehnologiju ne treba primenjivati u slučajevima kada je cilj bolje struktuiranje (redizajn) procesa, ili kada je za njihovo izvršavanje neophodno doneti strateške odluke. Ona, takođe, nije zamena za namenski razvijenu, kompletnu automatizaciju procesa, već jedna od faza bankarske transformacije u industriji 4.0.

Roboti u službi bankarstva

Robotska procesna automatizacija je prilika za banke da na brz, isplativ i bezbedan način automatiziju procese i

  • Unaprede middle i back office procese
  • Ubrzaju procesuiranje velikih količina podataka
  • Stave veći fokus klijente i poboljšaju end-to-end korisničko iskustvo
  • Olakšaju usklađivanje sa regulativama uz transparentnije procese koji su lakši za revidiranje
  • Postave dobre osnove za daljiu inovaciju i transformaciju ka 100% digitalnoj banci

PCPress.rs Image

Podrška za inovaciju

Bankama u Srbiji koje žele da idu u korak sa novim tehnologijama, kompanija Comtrade System Integration nudi implementaciju vodećih alata za automatizaciju poslovanja, među kojima je IBM robotska automatizacija.

Uz usluge integracije internih i eksternih sistema, optimizacije i automatizacije procesa, bankarsku ekspertizu i iskustvo u upravljanju procesima, kompanija pomaže bankama da na vreme odgovore na izazove budućnosti.

Facebook komentari:

Tagovi: , ,