N Central domination

Baza podataka CROSO smeštena u Državni data centar

Smeštanje opreme i podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u Državni data centar, izvršeno je danas, 27. septembra. Tom prilikom direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović i direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Nebojša Tomić, obišli su prostorije Centra u kome je smeštena rezervna baza podataka CROSO-a, sa oko 5 miliona podataka osiguranih lica i osiguranika Republike Srbije.

PCPress.rs Image

U Državnom data centru se od ranije nalazi i oprema Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa 30 miliona podataka iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, a do kraja godine će se naći i knjiga državljanstva u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Takođe, otpočele su i pripreme za izgradnju sekundarnog Državnog centra za upravljanje i čuvanje podataka – Data Centar koji će doprineti neometanom i pouzdanom radu usluga elektronske uprave, bezbednom čuvanju podataka iz registara, kao i razvoju budućih usluga. Na taj način unaprediće se dodatno rad javne uprave što će ubrzati procedure i pojednostaviti svakodnevni život građana i poslovanje privrede. Izgradnja ovog Centra proglašena je kao projekat od strateškog značaja od strane Vlade Republike Srbije.

„Visoka tehnička pouzdanost Državnog data centra ogleda se u obezbeđenom napajanju električnom energijom sa tri nezavisna izvora, sistemom dizel-električnih agregata i sistemom za neprekidno napajanje, što omogućava autonomiju rada centra od čak 48 sati.” izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović. „Sa izgradnjom sekundarnog Državnog data centra u Kragujevcu, CROSO, planira da svoje poslovanje kompletno prebaci na sekundarnu lokaciju, kako bi omogućili neometano funkcionisanje svih servisa i usluga koje pružamo građanima, privredi i državi” istakao je direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Nebojša Tomić.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , ,