Bekap je ključ za uspešno poslovanje

Bekap podataka je ključan za uspešno funkcionisanje kompanije – on predstavlja sigurnost, gradi poverenje kod klijenata i ruši barijere na raznim poslovnim poljima. Nema opravdanja za nepostojeću ili nepotpunu strategiju bekapa.

PCPress.rs ImageDo gubitka podataka može dovesti ljudska greška, problem u infrastrukturi, požar ili poplava u data centru, hakerski napadi, kao i mnoge druge situacije na koje možemo uticati u nekoj meri, ali ne i potpunosti. Da bi kompanije mogle da ispune očekivanja tržišta, potrebno je da budu u toku, da na brz i kvalitetan način odgovore na nastalu katastrofu i zastoj u radu svedu na minimum. Ovo zahteva transformaciju i prilagođavanje digitalnom dobu.

Lokalni backup i posle njega

Prvi korak predstavlja modernizacija lokalnog bekap rešenja. Virtuelizacija servisa u infrastrukturi korisnika omogućava da se rezervne kopije podataka kreiraju na izuzetno efikasan i pouzdan način, koji može obezbediti konzistentnost podataka na aplikativnom nivou i njihov granularni povraćaj na nivou fajla operativnog sistema, objekta aktivnog direktorijuma, Microsoft Exchangea, Sharepointa…

PCPress.rs ImageTrake kao destinacija za bekap zamenjuju se savremenim diskbaziranim uređajima, koji poseduju funkcionalnost replikacije sadržaja na daljinu i sposobni su da, korišćenjem tehnologija deduplikacije i kompresije podataka, i do dvadeset puta smanje neophodan prostor. Zatim sledi kopiranje bekapa na udaljenu lokaciju. Podaci koji su zaštićeni lokalnim kopijama se u kriptovanom obliku kopiraju na daljinu posle sažimanja i čuvaju u računarskom oblaku. Replikacija bekupa može se realizovati na nivou softvera ili diskuređaja, a pored skladištenja udaljene kopije, korisnik ima mogućnost automatske verifikacije integriteta bekupa te probnog pokretanja servisa, kako bi se uverio u mogućnost njihovog stvarnog oporavka.

IT menadžmentu se postavlja zadatak da predstavi rukovodstvu posledice katastrofe, materijalne gubitke u slučaju zastoja u radu, značaj bekupa, kao i prednosti bekupa u cloud‑u, koja se odnosi na brzinu i sigurnost oporavka čak i u slučaju uništenja infrastrukture, bezbednosti podataka, snage mašina i softvera za zaštitu i odbranu, kao i dostupnosti tima stručnjaka za podršku i brigu o servisima. Bitna prednost je ekonomičnost rešenja bekupa u cloud‑u, jer se naplata vrši prema obimu angažovanih resursa i potpuno je usklađena sa stvarnim potrebama korisnika.

PCPress.rs ImageVeeam Cloud Connect je potpuno integrisano, brzo i sigurno rešenje za virtuelnu infrastrukturu, koje je na našem tržištu dostupno zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji COMING‑a i Veeam‑a. Veeam bekap‑rešenje nalazi se u samom vrhu softvera za čuvanje podataka, a od konkurencije ga izdvaja mogućnost jednostavnog formiranja DR lokacija. Primenom ovog rešenja zadovoljavaju se svi zahtevi plana kontinuiteta poslovanja kao i sertifikacije, a korisnik nema investicione troškove, već za uslugu plaća odgovarajući iznos na mesečnom nivou.

Dodatna mogućnost je bekup podataka s radnih stanica. Veeam agent for Microsoft Windows rešenje obezbeđuje zaštitu podataka korisnika na fizičkim mašinama (desktop, laptop, tablet). Zaštita podataka se može izvesti kreiranjem Veeam Recovery medijuma (korišćenjem eksternog hard diska ili flash memorije), kreiranjem celokupne slike operativnog sistema, particije ili željene datoteke. Važne korisničke informacije se u svakom od tih slučajeva kopiraju i skladište na bezbednu logičku ili fizičku celinu.

Za dodatne informacije o servisima za bekup u cloud‑u pišite na adresu office@coming.rs.

(Objavljeno u PC#246)

Facebook komentari:

Tagovi: , , ,