BIZIT 2022

Besplatna ECDL obuka u Evropskoj online nedelji

Svake godine tokom marta Evropska Komisija organizuje masovne akcije širom Evrope na promociji digitalnih veština i upotrebi interneta.

image001JISA – informatički savez Srbije tradicionalno podržava ove aktivnosti pa smo u najnovijoj akciji nazvanoj “eSkills for Jobs” obezbedili besplatnu online obuku za ECDL – European Computer Driving Licence, najvažniji evropski sertifikat poznavanja rada na računarima.

Približavanjem Srbije evropskim integracijama, raste i potreba naših građana da imaju potvrdu znanja rada na računarima u skladu sa EU standardima gde se ECDL smatra jednako potrebnim za svako radno mesto u privredi ili vanprivredi.

Iskoristite svoju priliku i registrujte se tokom marta na www.ecdl.rs.

Facebook komentari:
SBB