BIZIT 2020 panelisti – Darko Šehović

Na godišnjoj konferenciji BIZIT uvek se trudimo da dovedemo eminentne stručnjake iz oblasti IT-ja i biznisa, koji će i ove godine iz prostorija Kluba Poslanika, u Beogradu, 4. i 5. novembra imati prilike da prenesu svoja znanja i iskustva na zainteresivane posetioce kako live tako i online. Između ostalih imaćete prilike na jednom od panela da čujete Darka Šehovića, specijalistu za bezbednost informacija, Udruženje banaka Srbije, kog smo u skladu sa temom konferencije pitali kako je pandemija uticala na finansijski i bankarski sektor.

PCPress.rs Image

Sajber bezbednost se zbog pandemije našla u samom fokusu i mnoge kompanije nisu spremno dočekale novu realnost, da li je bankarski sektor bio spreman u tom smislu?

Bankarski i finansijski sektor u celini svesni su svoje atraktivnosti u smislu potencijalnih meta sajber kriminalaca i stoga su veoma dobro utrenirani za uočavanje i brzo reagovanje na sajber incidente. Zbog toga je reakcija u tom smislu zasigurno bila adekvatnija nego u drugim industrijama. Izazova je bilo, recimo, usled povećanog broja zaposlenih koji rade od kuće, odnosno rizika koje je ta pojava sa sobom donela, ali je bankarski sektor ovo iskoristio kao priliku da se nova realnost koju je nametnuo Covid pretoči u novu poslovnu praksu.

Svedoci smo da je pandemija povećala potražnju za kvalifikovanim stručnjacima sajber bezbednosti, da li je to slučaj i u bankarskom sektoru?

Problem nedostatka kadra se nažalost uočava već duže vreme i verujem da će se taj trend nastaviti. Globalna pandemija i posledična dešavanja na polju sajber bezbednosti zasigurno će povećati tražnju za stručnjacima iz oblasti informacione i sajber bezbednosti tako da će bankarski sektor imati dodatne izazove u pronalaženju adekvatnog kadra i zadržavanju postojećih stručnjaka.

Da li je rastući trend prelaska na digitalno bankarstvo prilika za rasterećivanje banaka od nepotrebnih troškova, pa i radnih mesta to jest, da li će u budućnosti digitalno bankarstvo u potpunosti zameniti fizičke poslovnice?

Trend digitalizacije u bankama prisutan je već duži niz godina i dosadašnja zapažanja nisu pokazala značajna smanjenja kapaciteta banaka usled samog ovog procesa. Verujem da će trend digitalizacije tokom dužeg perioda u budućnosti uticati na kvalitet i dostupnost digitalnih usluga koje će banke pružati svojim klijentima ali da to neće drastično uticati na broj zaposlenih već pre na strukturu i organizaciju unutrašnih delova u samim bankama. Treba imati u vidu i strukturu stanovništva u našoj zemlji, kao i navike i stepen digitalizacije samih građana koji najčešće ne prati ambicije i tempo novih tehnologija.

Darko poseduje više od 20 godina iskustva u domenu informacionih tehnologija sa specijalizacijom u oblasti informacione i sajber bezbednosti. U Udruženju banka Srbije zadužen je za bezbednost informacija i informacionih sistema UBS. Sa predstavnicima banaka radi na postizanju bolje sajber otpornosti banaka i podizanju nivoa svesti o informacionoj bezbednosti bankarskih klijenata. Koordinator je Odbora za bezbednost i radnih grupa za prevenciju prevara i zaštitu podataka o ličnosti.

Prijavite se na sajtu bizit.rs i vidimo se na 4. i 5. novembra!

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: