Top50 Glas publike

BIZIT seminar: Kako vide svoju budućnost vlasnici po završetku biznis transfera?

Biznis transfer barometar Srbija je publikacija koja je objavljena na osnovu istraživanja koje je sporoveo ASEE Centar za razvoj porodičnih kompanija. Istraživanje je između ostalog pokazalo da samo nepunih 20% vlasnika gleda na biznis transfer proces kao svoje potpuno povlačenje iz rukovođenja preduzećem. Ostali svoju povezanost sa preduzećem planiraju i dalje u vidu uloge savetnika (45%), punog radnog vremena na nekoj drugoj poziciji u preduzeću (12%) ili deo radnog vremena (20%)

BIZIT Seminar 2021

Za razliku od Evropske unije koja biznis transfer posmatra isključivo kao prenošenje vlasništva nad preduzećem, Biznis transfer barometar istraživanje u Srbijiu, osim prenošenja vlasničke funkcije, razmatra i prenošenje rukovodilačke funkcije u preduzeću. Referentna istraživanja prethodno su urađena u Finskoj i Hrvatskoj. ASEE Centar je sproveo istraživanje na temu biznis transfera od 12. januara do 6. marta 2017. godine na teritoriji Republike Srbije, u kojem je učestvovalo 205 vlasnika kompanija, starijih od 55 godina, a koji zapošljavaju više od 20 radnika.

Nakon ovog pitanja učesnicima u anketi je postavljeno otvoreno pitanje “Čime planirate da se bavite nakon što se povučete iz preduzeća” sa mogućnosti da sami definišu odgovore. Više od četvrtine (27%) je odgovorilo da ne zna ili da nije o tome razmišljalo a 25% je ponovo ponavljalo da će biti savetnik ili će “pomagati” oko preduzeća. Pominjanje pojma „savetnik“ u poslednja dva odgovora dovodi do promišljanja šta se pod tim pojmom zaista i podrazumeva – da li se savetnik pojavljuje kad on ima potrebu da pruži savet ili kad osoba koja treba savet to zatraži.

PCPress.rs Image
Uloga vlasnika u preduzeću nakon završenog procesa biznis transfera

Priprema vlasnika za period po završetku procesa biznis transfera je podjednako važna kao i ostale pripreme na kojima se u ASEE Centru za razvoj porodičnih kompanija insistrira: priprema kompanija, priprema naslednika i priprema porodice. Apsolutno priznajemo i nesporimo mnoge razloge koje vlasnike vezuju za njihovo preduzeće i upravo zbog toga smatramo da je od izuzetno velike važnosti pravovremno planiranje druge karijere vlasnika kada se povuku iz operativnog rada u preduzeću.

Jedan od čestih razloga zbog kojih se vlasnici preduzeća u potpunosti ne povlače iz rukovođenja je briga za budućnost preduzeća u rukama novog menadžmenta, bilo da se radi o članovima porodice ili profesionalnom menadžeru, koja proizlazi iz nepoverenja osnivača preduzeća u kapacitete „novog“ menadžmenta za uspešno rukovođenje preduzećem. Preduslov uspešnog transfera na rukovodilačkom nivou je dosledno prenošenje svih nadležnostii i ovlašćenja koje sa sobom nosi vodeća pozicija pri rukovođenju preduzećem. Ukazivanje poverenja osnivača novom menadžeru važan je temelj za izgradnju ugleda nove generacije menadžmenta među zaposlenima, dobavljačima, kupcima… Iz navedenih razloga važno je da „ostanak“ osnivača u preduzeću i nakon prenosa rukovodilačke funkcije ne ograničava novo vođstvo u preuzimanju odgovornosti i obaveza pri rukovođenju preduzećem.

PCPress.rs Image
Planovi vlasnika za vreme nakon završetka biznis transfera

Jedan od razloga nastavka delovanja osnivača preduzeća i nakon prenošenja rukovodilačke funkcije u preduzeću je briga vlasnika za vlastitu egzistenciju i kvalitet života u penziji, naročito u slučajevima kada se preduzeće bez nadoknade prenosi na sledeće generacije u porodici. U zemljama kao što je Srbija dodatan problem predstavlja činjenica da se zbog visokih poreza i doprinosa na zarade ustalio običaj o “belim” i “crnim” platama ne samo za zaposlene već i za vlasnike. Dodatan pritisak na vlasnika može imati situacija u kojoj se u rukovođenje i vlasništvo nad preduzećem ne uključuju sva osnivačeva deca, te postoje očekivanja i želja za osiguravanjem adekvatne i ravnopravne finansijske nadoknade za drugu decu i nasljednike. Upravo iz navedenih razloga česta praksa u zapadnoevropskim zemljama (na primer Belgija) je prodaja preduzeća deci, umesto prenošenja vlasništva bez nadoknade. Na taj način vlasnik preduzeća osigurava dodatna sredstva za život u penziji, nema obavezu kompenzacije pravedne novčane protivrednosti poklonjenog vlasničkog udela u preduzeću drugoj deci koja nisu preuzela poslovanje u porodičnom preduzeću, te se povećava odgovornost novog vlasnika preduzeća za uspešno poslovanje i povrat uložene investicije u kupovinu preduzeća. Prodaja preduzeća deci često podrazumeva određene ustupke u smislu isplate dogovorene cene preduzeća iz dobiti ostvarene u razdoblju od nekoliko idućih godina i slično.

PCPress.rs Image

Upravo je ovo jedna od tema o kojima ćemo razgovarati na trećem BIZIT seminaru o biznis transferu u privatnim kompanijama 21. aprila u Klubu poslanika u Beogradu. Seminar, koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom i Borisom Vukićem, neće biti snimljen, tako da je lično ili registrovano online prisustvo jedini način da čujete predavanja i ostvarite kontakt sa predavačima. BIZIT seminar će zbog trenutne epidemiološke situacije biti održan u dva paralelna formata – uživo i online. U Klubu poslanika će uživo biti prisutno onoliko publike koliko dozvole mere zdravstvene bezbednosti. Za online praćenje broj učesnika nije ograničen i za njih će biti organizovan interaktivni video-prenos u realnom vremenu. Samo registrovani učesnici će moći da prate online seminar i biće u mogućnosti da tokom prezentacija i posle njih, kroz chat servise, postavljaju pitanja predavačima, ravnopravno s publikom prisutnom u Klubu poslanika. Program seminara biće dostupan za gledanje samo u realnom vremenu i neće biti objavljen na streaming platformama, ali će svi registrovani učesnici imati priliku da preuzmu prezentacije govornika i da sa njima ostvare direktnu komunikaciju.

Promena formata učestvovanja

Svi učesnici koji iskoriste mogućnost rane prijave za prisustvo uživo na BIZIT seminaru, mogu do 18. aprila da promene format učestvovanja i umesto uživo izaberu online praćenje, uz povraćaj dela novca od uplate. Učesnici koji se u ranom periodu prijave za online praćenje mogu kasnije promeniti status i uzeti prisustvo uživo uz doplatu i pod uslovom da bude mesta u sali Kluba poslanika. Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , ,