BIZIT 2022

Bookmarks

Korišćenje Word Bookmark‑a zgodno je za markiranje određenih mesta u dokumentu. Time omogućavate lako prebacivanje kursora baš na zadato, često korišćeno mesto. To mesto možete i da refencirate s drugih pozicija u dokumentu. Bookmark se vezuje za neki element dokumenta, pri čemu možete da ga okačite o bilo šta, u rasponu od jednog razmaka između reči, pa do čitavog dokumenta. Kada markirate jednu ili više reči, odnosno slika pomoću bookmark‑a, možete da ponavljate taj tekst ili sliku na drugim mestima u dokumentu koristeći insertovanje Ref polja koja sadrže ime odgovarajućeg bookmark‑a. Bookmark može da služi i kao mesto na koje se prebacuje kursor kada kliknete na hiperlink.

PCPress.rs ImageDa biste umetnuli bookmark, kliknite u dokumentu tamo gde želite da ubacite bookmark ili odaberite oblast koja sadrži tekst i/ili slike koje će okruživati bookmark. Na Insert ribbon tab‑u u Links grupi kliknite na Bookmark, pa u Bookmark dijalogu  Bookmark Name ulisti unesite ime novog bookmark‑a. Možete upotrebljavati samo slova, cifre i znak za podvlačenje; ostali znakovi, uključujući i razmak, nisu dozvoljeni. Ostaje još da kliknete na taster Add.

(Objavljeno u PC#243)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,