Bosch SoftTec: Kompanija u kojoj se programira budućnost

Bosch SoftTec je mlada kompanija na našem tržištu, ali brzo širi tim koji svakodnevno radi na modernim rešenjima čija će … Continue reading Bosch SoftTec: Kompanija u kojoj se programira budućnost