Briga o kadrovima

GoPro HR je novi modul za upravljanje ljudskim resursima koji na efikasan način spaja svetske trendove u ovoj oblasti i lokalne zahteve u pogledu vođenja kadrovske evidencije. I pri tome donosi sve blagodeti lakog i intuitivnog rada koje su stigle sa poslednjom verzijom Dynamics NAV‑a.

kadroviDa Microsoft Dynamics NAV može da donese puno toga dobrog za vaše poslovanje već znaju i vrapci na grani. Najmodernije tehnologije, brojne funkcionalnosti i iskustvo dugo tri decenije i široko 110.000 klijenata u 42 zemlje je ugrađeno u ovaj ERP. Ali, to nije sve. Arhitektura Dynamics NAV‑a dozvoljava da se sistem nadogradi posebno razvijenim modulima koji zadovoljavaju specifične potrebe korisnika i unapređuju funkcionalnosti osnovnog sistema.

Modul Payroll… i naslednici

GoPro je pre tri godine razvio modul Payroll za obračun zarada i ponudio ga na tržištu što je brzo naišlo na pozitivnu reakciju kako korisnika, tako i drugih Microsoft partnera, jer na efikasan i kvalitetan način rešava pitanja iz ove oblasti. Potom su sledila i druga originalno projektovana i realizovana rešenja na NAV platformi. Danas vam predstavljamo poslednje u nizu – modul za upravljanje ljudskim resursima GoPro HR. Kao što to važi i za prethodne proizvode GoPro‑a, oni nisu samo namenjeni onima koji koriste NAV, već omogućava integraciju sa drugim poslovno‑informacionim sistemima.

Da bi mogao da se obavi posao obračuna zarada i drugih primanja, u modul GoPro Payroll su ugrađene neke od funkcionalnosti vezane za kadrovsku evidenciju. Tokom daljeg usavršavanja modula za plate i na osnovu potreba korisnika postalo je sasvim jasno da su se stvorili svi uslovi za kreiranje i razvoj novog proizvoda – posebnog modula za praćenje ljudskih resursa koji će na jednom mestu spojiti bogata svetska iskustva u ovoj oblasti i zakonima propisanu regulativu u Srbiji. Baš kao i modul Payroll, GoPro i ovu NAV nadogradnjunije zadržao samo za sebe, već je nudi na tržištu, tako da svaki Microsoft Dynamics partner može da je po potrebi uključi u svoje implementacije.

GoPro HR omogućava da se na celovit način upravlja najvažnijim i najdelikatnijim resursom preduzeća. Moderno ustrojen posao kadrovske službe podrazumeva da se ne vodi samo osnovna matična evidencija bez koje se ne može, na primer, da isplati plata ili dobije spisak radnika po kvalifikacijama, već je tu mogućnost da se zabeleže i specifične potrebe i navike zaposlenih i njihovih porodica. Tu su, takođe i informacije o organizacionoj strukturi i sistematizaciji radnih mesta, a čuvaju se i podaci, odnosno dokumenti, relevantni za uslove zaposlenja i rada. Nisu zaboravljeni ni oni koji nastaju tokom radnog odnosa, kao što su prekid zaposlenja ili periodi neaktivnosti, a svi zvanični dokumenti za potpis se automatski generišu.

Iz niza funkcionalnosti GoPro HR‑a izdvajamo još evidenciju prisustva na poslu koja neophodne infomacije može da preuzima i iz eksternih aplikacija za beleženje prisustva. Tu je i kompletan workflow za planiranje godišnjih odmora i drugih odsustava. Po kreiranju zahteva za godišnji odmor ceo proces teče automatski što podrazumeva prosleđivanje zahteva, odobrenje i kreiranje potrebnih dokumenata. Radnik koji je podneo zahtev biva u tom procesu redovno informisan dokle se stiglo u tom poslu. Na nivou preduzeća formira se plan odsustava tako da se lako upravlja ljudskim resursima sa smanjenim rizikom da se ugrozi regularno poslovanje firme.

Usklađen sa standardima

Baš kao sve moderne aplikacije za upravljanje ljudskim resursima GoPro HR omogućava da se prati i realizuje plan obuka radnika u cilju postizanja boljih kompetencija. Pored zahteva za upućivanje na obuku i evidencije prisustva, tu su još mogućnosti da se prate testiranja i rezultati kao i obavljene sertifikacije.

GoPro HR je modul kreiran na način kako je to Microsoft propisao i u punoj meri poštuje svetske standarde u ovoj oblasti. Njegova primenjivost prevazilazi ne samo granice Srbije već i regiona, pa je odlučeno da se krene u složeni proces Microsoft‑ove sertifikacije čime će ovaj proizvod postati dostupan svim Microsoft Dynamics partnerima širom sveta sa svim garancijama da u potpunosti ispunjava najviše standarde i kvalitet na kojem Microsoft insistira.

www.gopro.rs

HR je briga o ljudima

GoPro HR omogućava da se na celovit način upravlja najvažnijim i najdelikatnijim resursom preduzeća. Moderno ustrojen posao kadrovske službe podrazumeva da se ne vodi samo osnovna matična evidencija bez koje se ne može, na primer, da bi se isplatila plata ili dobio spisak radnika po kvalifikacijama, već je tu mogućnost da se zabeleže i specifične potrebe i navike zaposlenih i njihovih porodica.

Milan Bašić

(Objavljeno u časopisu PC#213)

Facebook komentari:

Tagovi: