Top50 Glas publike

Cloud i računarske profesije

Velike promene u IT svetu utiču na sve učesnike u poslu, od proizvođača hardvera i softvera, IT integratora, IT službi u firmama, pa do samih korisnika informatičkih usluga. Neki će promene videti kao problem, dok će drugi videti priliku. Prvi korak je razumevanje šta se tačno dešava i koje su posledice u sferi IT profesija.
profesije

Suštinska promena je preseljenje podataka i aplikacija u cloud. Ranije smešteni na ličnim računarima i na serverima unutar firme, podaci i aplikacije se sada sele u cloud, tj. na servere i infrastrukturu cloud provajdera. Iako je ideja u svojoj suštini jednostavna, ona otvara mnogo pitanja, problema ali i prilika. Oni koji se budu menjali, učili i prilagođavali promenama u svemu ovome će videti priliku; oni koji ne budu želeli da se menjaju, imaće probleme.

Lepota izbora i jasnijih troškova

Iz ugla korisnika, cloud otvara brojne nove mogućnosti, a pre svega mobilnost. Uzmimo primer firme koja je rešila da pređe na cloud rešenja. Registrovala je svoj domen i platila Office 365 za sve radnike. Još od kada su krenuli prvi cloud e‑mail servisi, Gmail, Hotmail i drugi, svi su već navikli da im e‑mail bude dostupan svuda i sa svakog uređaja. Sada je dostupnost i mobilnost proširena na druge servise, kao što su interni portal, zatim Skype i Lync za komunikaciju porukama, glasom i video‑pozivima. Još važnije je da su i podaci sada dostupni svuda i na svim uređajima. Na primer, ugovor je koncipiran na desktop računaru u Word‑u i snimljen na internom portalu. Odmah su tom dokumentu imali pristup i druga dvojica koja rade na istom projektu; dopisali su svoje komentare. Jedan od njih je na putu i dokument je pogledao i dopunio kroz Web browser na iPad‑u. Drugi je dopisao svoje komentare u Word‑u za Android telefon. Poslao je klijentu draft iz Outlook e‑mail aplikacije na Android telefonu. Klijent, koristeći Windows laptop, dopisuje svoje komentare. Poslao im je Skype poruku i sačekao da se svi uključe u konferencijski poziv. Cloud je omogućio da svi vide sve, svuda, na svakom uređaju. Ako se laptop pokvari, mogu odmah da uzmu bilo koji drugi ili da sednu na desktop ili laptop kolege, prijave se sa svojim korisničkim nalogom i nastave tačno tamo gde su stali.

Pročitajte i:  Više od polovine cloud developera svakodnevno upotrebljava Kubernetes

Velika promena za korisnike je i način korišćenja i plaćanja IT usluga. Pomenuta firma je kupila laptop, tablet i desktop računare sa preinstaliranim Windows‑om. Uz Office 365 su dobili Office 2013, kao i prostor u cloud‑u za dokumenta i fajlove, Web site, interni Web sajt i druge servise. Sve to plaćaju mesečno, po korisniku. Model mesečnog plaćanja po korisniku ima tri osnovne prednosti za korisnike. Prvi je što su troškovi IT‑ja jasniji i jednostavniji; mesečnim plaćanjem se, recimo za paket Office 365, dobija uvek najnovija verzija softvera, pa nema potrebe da se brine o update‑ima i dodatnom trošku.

Druga prednost je što se plaća tačno onoliko koliko se troši. Firma koja ima svoj data centar, tj. lokalnu serversku infrastrukturu, ima fiksne troškove za održavanje tog data centra koji je skaliran prema trenutnim potrebama. Ako je firma imala 150 ljudi, pa je smanjila broj na 100, troškovi data centra će ostati isti, dok će korišćenjem cloud servisa platiti 50 licenci manje. Kada ponovo porastu, dodaće nove licence. Treća prednost je što se briga o održavanju, sigurnosti, dostupnosti, prebacuje na cloud provajdera uz jasne troškove koji pokrivaju i rešavanje eventualnih incidenata. Uz to, u najvećem broju slučajeva, ukupna sigurnost i dostupnost serverske infrastrukture biće veća kod cloud provajdera nego lokalno u firmi.

IT sistem integratori

Bez obzira na to da li firma ima zaposlene koji se brinu o IT‑ju ili je autsorsovala tu uslugu, promene za IT stručnjake će biti velike gotovo u svim segmentima. Samo će održavanje lokalne mreže, štampača i druge prateće lokalne opreme ostati isto; sve ostalo se menja. Iako cloud ne isključuje korišćenje lokalnih servera, ipak je čest scenario prebacivanja postojećeg sadržaja sa servera u cloud i gašenje lokalnih servera ili smanjivanje obima lokalne serverske infrastrukture. Uz to, kod novih instalacija, serveri često neće ni biti lokalno potrebni. U manjim firmama često će jedini lokalni server biti mali server za backup.

Dosadašnji poslovi instalacije i konfigurisanja servera će se smanjivati, a sve više će rasti poslovi izbora cloud paketa i njegovo konfigurisanje. Konfigurisanje cloud servisa nije kao klasičan tehnički posao instalacije i konfiguracije servera. Više je nalik naprednom korišćenju ugrađenih opcija. Da budemo konkretniji, IT stručnjaci će deo tehničkih poslova na infrastrukturnom nivou zameniti poslovima naprednog korišćenja i konfigurisanja cloud servisa. Neće infrastrukturni poslovi oko lokalnih data centara, manjih ili većih, nestati, ali će se smanjiti. I vremenom će se sve više smanjivati. Paralelno će rasti potreba za naprednim cloud korisnicima. IT stručnjaci će pomeriti svoje mesto bliže biznisu i biće veza između biznis zahteva i gotovih cloud rešenja i servisa. IT stručnjaci će pružati podršku poslovnim korisnicima kako da svoja cloud rešenja što bolje prilagode biznis zahtevima. To podrazumeva dodavanje novih cloud servisa, povezivanje s postojećima, instalacija i konfigurisanje plug‑in‑ova, konfigurisanje postojećih servisa za nove zahteve i nove poslove i tehnički kontakt sa cloud provajderima.

Pročitajte i:  Nephos - Moderan pogled na IT infrastrukturu u 6 slika

Naravno, deo IT stručnjaka može odlučiti da ostane bliže tehničkim poslovima, ali će sve više njih raditi kod cloud provajdera a ne u IT integratorskim firmama. Same integratorske firme mogu svoj fokus pomeriti ka cloud provajdingu ili na drugu stranu, bliže biznisu, kao IT biznis podrška. Struktura IT stručnjaka će se menjati – smanjiće se broj tradicionalnih IT inženjera, a povećati broj stručnjaka za cloud sa odgovarajućim znanjima o primenama cloud rešenja u biznisu. Oni koji žele da opstanu moraju da se menjaju, počev od prilagođavanja poslovne politike same firme, do promena u strukturi zaposlenih i njihovim kompetencijama i sertifikacijama.

Kompetencije i sertifikacija

Gotovo da nema IT stručnjaka koji neće morati da usvaja više ili manje novih znanja direktno ili posredno vezanih za cloud. Iako je većina IT stručnjaka navikla na brze promene, česte potrebe za usvajanjem novih znanja i česte sertifikacije i obnove sertifikata, cloud će dodatno povećati pritisak na tom planu. Važnost stečenih znanja potvrđenih odgovarajućim sertifikatima dobiće još više na značaju. Širina potrebnih znanja IT stručnjaka će biti još veća. Oni sa iskustvom u biznisu i primenama IT rešenja u biznisu će imati veliku prednost. Deo poslova u kojima su se tražila čisto tehnička znanja ustupiće mesto onima koji imaju znanja iz više različitih oblasti. Gledajući čak i čisto tehničke poslove, baveći se cloud rešenjima, IT stručnjak mora da ima praktična i primenjiva znanja iz hardvera, mreža, operativnih sistema, Internet servisa, struktura podataka…

Pročitajte i:  Apple će šifrovati rezervne kopije u oblaku

IT menadžeri će trpeti veliki pritisak. S jedne strane, biznis će imati sve veće zahteve, pravdajući to dostupnošću novih tehnologija i time što je konkurencija ubrzala svoj IT razvoj. S druge strane, biće manjih ili većih otpora unutar IT sektora od ljudi koji ne žele promene i ne žele da se menjaju i usavršavaju. Dalje, zbog izmeštanja lokalne serverske infrastrukture u cloud jedan deo lokalnih tehničkih problema će pasti s leđa IT menadžera, ali će porasti njihova odgovornost oko izbora cloud provajdera i cloud rešenja, kao i ugovora sa cloud provajderima. Sigurnost, dostupnost, odziv, rešavanje incidenata, backup, restore i masa drugih problema koji su bili interni, sada prelaze u zonu odgovornosti cloud provajdera, ali uz obavezu IT menadžera da dogovorom i ugovorima pokrije sve ono što se preselilo u nadležnost cloud provajdera. S obzirom na to da će IT rešenja uglavnom biti hibridna, tj. deo infrastrukture će ostati lokalno a deo će biti u cloud‑u, IT menadžerima ostaju stari problemi interne organizacije a dobijaju nove – ugovore i organizaciju sa cloud provajderima. Mnoge poslove vezane za cloud, što tehničke, što finansijske i pravne, IT menadžeri će raditi prvi put što će biti izazov jer ne mogu da se oslone na prethodna iskustva. Uz to, ne mogu da se oslone ni na iskustva kolega jer takvih iskustava nema mnogo.

Osim tehničkih aspekata pri izboru i ugovaranju sa cloud provajderima, IT menadžeri moraju da brinu i o pravnim aspektima kao i usklađenosti polisa provajdera s lokalnim polisama. Treba voditi računa koji podaci i dokumenti treba da budu skladišteni samo lokalno, koji kod cloud provajdera, da li provajder ispunjava zakonske obaveze vezane za skladištenje i čuvanje podataka i da li je kompatibilan s kompanijskim polisama i sl.

Pavle Peković

(Objavljeno u časopisu PC#204)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: