Zebra

Coming Cloud – brzi ulazak u svet poslovnih aplikacija

Coming Cloud predstavlja ekonomično i bezbedno rešenje za optimizaciju poslovnih procesa modernim tehnologijama. Migracija poslovnih aplikacija u cloud stvara pozitivnu klimu za mala i srednja preduzeća, a RAPID START servisi donose brzu implementaciju i eliminišu potrebu za investiranjem u sopstvena aplikativna rešenja.

Sve agresivnije tržište zahteva visok nivo automatizacije i mobilnosti poslovanja, te prihvatanje savremenih poslovnih aplikacija postaje pitanje opstanka za kompanije u Srbiji. Opet, implementacija „teških“ poslovnih aplikacija nosi sa sobom i rizik, koji zavisi od kompleksnosti integracije ovih rešenja sa osnovnim poslovanjem, a tu je i pitanje finansijske opravdanosti investicije.

Svesni problema sa kojima se kompanije susreću na tržištu, u COMING Cloud‑u izgradili smo jedinstven vid ponude: poslovna rešenja iz COMING Cloud portfolija moguće je koristiti bez kupovine softverskih licenci i ulaganja u hardversku infrastrukturu, a do funkcionalnog poslovnog okruženja moguće je doći za samo jedan dan. Ova rešenja već su pronašla svoju primenu u poslovanju naših korisnika. Uz to, ona su već testirana i podešena, što nam daje mogućnost brze isporuke, a njihovo korišćenje naplaćuje se kroz mesečne iznose, srazmerne nivou upotrebe.

Aplikativna rešenja

U COMING Cloud‑u moguće je iznajmiti aplikativna rešenja za vođenje kompanija – ERP sistem Dynamics NAV, sa modulima za poslovne procese:

 • prodaja i marketing, sa mogućnošću integracije sa vašim softverom;
 • magacinsko poslovanje i nabavka, planiranje lagera;
 • finansije i računovodstvo sa modulima za osnovna sredstva, obračun zarada;
 • kadrovska služba, praćenje radnog vremena;
 • proizvodnja, obračun cene koštanja;
 • servis, vođenje projekata, itd.

Takođe, moguće je iznajmiti i aplikativna rešenja za vođenje prodaje i usluga kompanija – Microsoft CRM System, za kompanije koje žele da prate procese prodaje, marketing i usluge, bez računovodstva i finansija:

 • traženje lidova (potencijalnih korisnika), planiranje i praćenje ciljeva prodaje (targeti);
 • kreiranje marketinških kampanja, slanje elektronskih poruka, praćenje realizacije;
 • prijem zahteva za usluge i praćenje aktivnosti tima na njihovom rešavanju;
 • integracija sa ERP ili nekim drugim sistemom na bilo kojoj izabranoj lokaciji.
Pročitajte i:  Vip mobile: Cloud infrastruktura kao strateški pokretač

Kroz COMING Cloud dostupna su i aplikativna rešenja za upravljanje dokumentacijom i sadržajem preduzeća:

 • čuvanje podataka i pristup sa bilo koje lokacije preko enkriptovane komunikacije;
 • deljenje projekata i timski rad;
 • kreiranje prezentacija i portala;
 • kolaboracija i komunikacija, blogovi i integracija sa društvenim mrežama;
 • BI – poslovno izveštavanje po svim poslovnim procesima i posebnim zahtevima korisnika.

Posebno bismo izdvojili module koji su odskora deo portfolija kompanije COMING:

 • Ugostiteljstvo – modul za praćenje gotovih jela, obroka, sastavnica, DPU liste, itd.
 • Turizam – modul za vođenje ugovora vezanih za turističke aranžmane i praćenje realizacije i plaćanja.

Aplikacije iz COMING Cloud ponude klijentima su dostupne svuda, na svakom uređaju i u svakom trenutku, preko interneta. Uz to, broj licenci u upotrebi moguće je praktično trenutno povećati ili smanjiti, što se direktno odražava i na mesečne troškove za ove servise. Takođe, za korišćenje COMING Cloud rešenja korisnik ne mora dodatno da angažuje IT stručnjake, jer naš tim pruža kompletnu podršku za sve naše servise, a bilo koju od naših poslovnih aplikacija korisnik može prvo da testira, pre nego što se odluči za njeno korišćenje u svom poslovanju. Naša ideja je da pomoću COMING Cloud‑a, na ekonomičan i bezbedan način, omogućimo korisnicima priliku da za svoje poslovanje koriste svetska poslovna rešenja.

Brzi start u svet poslovnih aplikacija

Implementacija moderne poslovne aplikacije predstavlja značajan korak za male i srednje kompanije. Nažalost, zbog finansijskog aspekta ovo je često i nemoguća misija, pa preduzeća koja nisu u mogućnosti da uhvate talas digitalizacije bivaju oterana na tržišnu marginu. Ipak, danas je na globalnom nivou primetan trend „pojeftinjenja“ poslovnih aplikacija, koje tako postaju dostupne i manjim kompanijama.

Pročitajte i:  Hiperkonvergentna infrastruktura: Slagalice u oblaku

I u COMING‑u smo se pozabavili ovim trendom, iskoristili stečeno znanje i iskustvo i izgradili RAPID START servise. Pomenuto „pojeftinjenje“ modernih poslovnih aplikacija zapravo je posledica korišćenja cloud tehnologija i multitenant osobina poslovnih aplikacija sa kojima radimo već duže od decenije. Iskustvo stečeno kroz brojne uspešne implementacije omogućilo nam je da kreiramo okruženje koje je podešeno, testirano i već u upotrebi kod velikog broja naših korisnika, na deljenoj infrastrukturi koja se nalazi u COMING Cloud‑u. Ovakvo angažovanje IT resursa pruža našim korisnicima mogućnost da, kroz jednostavan online upitnik, kreiraju personalizovani ERP, CRM, ECM, BI ili odgovarajući mail servis za rad svoje kompanije. Korisnik veoma brzo počinje sa upotrebom odabranog servisa, a dodatna prilagođavanja vrše se kroz prototipove, koji postepeno dovode servis do konačnog produktivnog oblika. Dakle, radi se o iskorišćenju modernih tehnologija za isporuku istog nivoa kvaliteta aplikacija po manjoj ceni.

Uz COMING RAPID START servise korisnici izbegavaju tradicionalni proces implementacije, koji obično karakterišu duge faze i veliki računi. Kod tradicionalnog modela implementacije, na primer, do faze testiranja i obuke dolazilo se za najmanje dva meseca, a čitav proces je neretko trajao i do godinu dana. Korisnik je pri tom morao da izdvoji značajna finansijska sredstva, i to pre nego što je bilo moguće videti konkretne rezultate investicije, kao i to da li izabrano aplikativno rešenje u potpunosti odgovara poslovanju.

Poslovno rešenje „po meri“

Za razliku od tradicionalnog pristupa, korišćenje COMING RAPID START servisa je jednostavan proces, koji počinje popunjavanjem online upitnika, gde korisnik bira npr. ERP rešenje sa načinom vođenja cena, brojem magacina, dimenzijama, itd. Nakon popunjavanja upitnika, korisnik u roku od samo jednog dana dobija pristup rešenju kreiranom po zahtevu. Sistem koji dobija funkcioniše po zahtevima zakona i PDV izveštavanja, preveden je na srpski jezik i praćen uputstvom za korišćenje.

Pročitajte i:  Vip mobile: Cloud infrastruktura kao strateški pokretač

Pri korišćenju COMING RAPID START servisa korisnik plaća samo angažovane resurse na mesečnom nivou. Pri tom, korisnik može u bilo kom trenutku da poveća/smanji angažovanje resursa ili da prestane da koristi servis bez „zarobljavanja“ sa promašenom investicijom. Tako dolazimo do cilja koji smo kreiranjem ovih servisa upravo i želeli da postignemo, a to je ubrzavanje implementacije i eliminacija investicije za poslovna aplikativna rešenja.

Prednosti COMING Cloud‑a

 • Kombinovanje aplikacija i plaćanje samo onoga što se koristi.
 • Nema investicionih troškova.
 • Trenutni početak rada u sistemu.
 • Testiranje aplikacija ili grupe aplikacija.
 • Mogućnost korišćenja i integracije Office 365 sa svim aplikacijama.

COMING RAPID START servisi

ERP – Microsoft Dynamics NAV • ERP (Enterprise Resource Planing) ‑aplikativno rešenje za upravljanje poslovanjem.

CRM – Microsoft Dynamics CRM • CRM (Customer Relationship Management) – aplikativno rešenje za upravljanje prodajom, uslugama i marketingom.

ECM – Share Point • ECM (Enterprise Content Management) – aplikativno rešenje za upravljanje poslovnim sadržajem.

BI • BI (Business Inteligence) – aplikativno rešenje za podršku poslovnom odlučivanju.

Mail Service – Microsoft Exchange • Mail Service – aplikativno rešenje za poslovnu komunikaciju.

Mail Service – Zimbra • Mail Service – aplikativno rešenje za poslovnu komunikaciju.

www.abak.rs

(Objavljeno u PC#241)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,