BIZIT 2022

Coming i Telekom Srbija predstavili Cloud Computing servis

Virtuelna IT infrastruktura omogućava uštede i do 100 miliona evra godišnje

Cloud Computing servisTelekom Srbija i Coming predstavili su Cloud Computing servis koji će velikim, srednjim i malim preduzećima, državnoj upravi i rezidencijalnim korisnicima omogućiti  korišćenje virtuelne IT infrastrukture, čime se ostvaruju velike uštede u troškovima za informacione tehnologije. Cloud Computing podiže nivo automatizacije poslovnih procesa, a samim tim i konkurentnosti i profitabilnosti kompanija, dok bi uvođenje ovog servisa u javna preduzeća, zdravstvo, obrazovanje i državnu upravu, donelo Srbiji uštede u investicionim i operativnim troškovima koje se mogu meriti i stotinama miliona evra godišnje.

Cloud Computing servis podrazumeva korišćenje virtualne IT infrastrukture – virtuelnog desktopa i virtuelnog servera – kojoj se pristupa bez hardvera, a preko Thin Client uređaja. Korisnici će moći sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog uređaja (destop računar, notebook računar, mobilni telefon itd.) da pristupe svojim servisima uz gotovo stoprocentnu raspoloživost podataka, garanciju njihove potpune bezbednosti i privatnosti,  jeftiniji i pouzdaniji oporavak sistema u slučaju nezgoda i smanjenje troškova održavanja hardvera za čak 70 %.

”Umesto investicija u sopstveni Data centar koje se kreću od nekoliko desetina hiljada pa i preko milion eura po korisniku, preduzeća korišćenjem Cloud Computinga, svode investicije u IT infastrukturu na nulu, dok je ukupna cena  usluge koja se plaća na mesečnom nivou i do 8 puta manja od troška sopstvene IT infrastrukture.”, izjavila je Jelena Stojanović, direktorka marketinga i prodaje Telekoma Srbija a.d.

Osim pozitivnog efekta na spoljnotrgovinski bilans zemlje, upotebom Cloud Computinga bile bi ostvarene značajne uštede u potrošnji električne energije na nacionalnom nivou, što podrazumeva smanjenje potebe za izgradnjom najmanje jednog bloka za proizvodnju električne energije koji bi koštao barem sto miliona evra, a što svakako doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova i očuvanju životne sredine.

Telekom Srbije a.d sa partnerskom firmom Coming je prva telekomunikaciona kompanija u regionu koja uvodi ovu uslugu. Imajući u vidu da je svega nekoliko evropskih zemalja počelo sa pružanjem Cloud Computing usluge u ovakvom obimu, uvođenje ovog servisa nesumnjivo predstavlja veliki uspeh za celu zemlju, a na dobrobit domaće privrede i državne uprave.

Telekom Srbija

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,