ASUS Zenbook

Corel X6 – tekst na slici

PCPress.rs ImageIako šesta verzija Corel‑a donosi novitete koji šire funkcionalnost u pravcu kvalitetnijeg tretmana teksta, suštinski korak napred donosi 64‑bitni rad i multi‑core podrška. Hoće li „večiti drugi“ u verziji Graphic Suite X6 motivisati korisnike na kupovinu ili upgrade?

Corel Graphics Suite je zreo proizvod koji predstavlja dobru kombinaciju programa za obradu vektorske i bitmap grafike. Iako je „večiti drugi“ na tržištu kojim vlada Adobe, Corel je prihvatio strategiju nefrontalne borbe za svoj deo kolača. Verzija X6 je pomak u tom smislu, iako je najveći broj izmena pretrpeo osnovni program Draw. Stare navike ostaju, pa je i u ovoj verziji napakovano dosta bonus materijala kojim kompanija forsira neku vrstu prednosti za istu cenu. Tu se našlo oko 10.000 clip‑art ilustracija, 1.000 fotografija visoke rezolucije, 1.000 OpenType fontova i stotine šablona, okvira i paterna. Bez obzira na način nabavke paketa (preuzimanjem sa Interneta ili kupovinom DVD‑a), nakon registracije na sajtu proizvođača korisnicima je na raspolaganju i download komponente Website Creator.

Verzija X6 okuplja aplikacije uobičajene za ovaj paket – Capture, Power Trace, Duplexing Wizard, Bitstream Font Navigator. Zvezda, naravno, ostaje program Draw, a važni su i Photo Paint i Connect. Podršku 64‑bitnom radu i multi‑core procesorima uočićete najbolje po brzini izvršavanja komandi i odziva aplikacije, što će obradovati one koji rade na velikim bitmapiranim slikama. Obilje novina savladaće se lako jer je novu verziju Corel propratio solidnom papirnom i Internet dokumentacijom, ali i odličnim video-tutorijalima kojima se može pristupiti i iz samih aplikacija. Uostalom, ikona u glavnom folderu nosi naziv Video Tutorials.

Podržano je oko 60 formata dokumenata, uključujući Photoshop CS5, Ilustrator CS5, kao i uvoz Acrobat X i Microsoft Office 2010 Publisher fajlova. Sam interfejs ključnih programa nije bitno izmenjen, pa pogledajmo koji su najvažniji noviteti implementirani u glavne module ove svite.

64 bita i još…

Dizajn danas podrazumeva interakciju i grafike i teksta, po mogućnosti u okviru iste aplikacije. Prvi put se i Corel uvrstio u light page design kategoriju: nekoliko novih opcija pretvorilo ga je u multifunkcionalnu aplikaciju. Corel sada podržava paginaciju strana i šire mogućnosti u kontroli veličine i formata papira, ima Lorem Ipsum alatku za unos pozicioniranog teksta, kao i taster za uravnavanje teksta sa baznom linijom. Sve to je neophodno da bi dizajneri radili na oglasima koji sadrže puno teksta, kakvi su raznorazni marketinški materijali i brošure.PCPress.rs Image

Corel je povećao broj fontova u osnovnom paketu, a rekonstruisani text engine, pored Unicode podrške i manipulacija OpenType tipografijom, podržava upotrebu raznih kontekstualnih i stilističkih alternativa, frakcija i ligatura. Skript podrška je ugrađena u remontovan tekst sistem i omogućava ispravan prikaz glifova korišćenih u azijskim jezicima. Unapređene su Master strane (slojevi), pa novi odd, even i all‑pages slojevi pojednostavljuju rad na višestraničnim dokumentima.PCPress.rs Image

Implementirano numerisanje strana je na očekivanom nivou i omogućava dodavanje broja strane prikazano slovima, ciframa ili rimskim brojevima, na svim stranama ili na bilo kojoj konkretnoj strani. Interaktivni PowerClip i tekst okviri simuliraju strukturni kolonski izgled ozbiljnijih aplikacija za prelom, pa se sada lako može finalizirati strana sa puno teksta i umetnutih slika. Prvo što ćete zavoleti jeste mogućnost da postavite prazne tekst i grafičke okvire i da ih nakon završenog osnovnog dizajna punite sadržajima. I grafički i tekstualni sadržaji sada mogu imati svoje stilove.

Za one koji se manje oslanjaju na tekst a više na vektorski formirane linije, uvedene su nove alatke za oblikovanje – smear, twirl, attract i repel. Ovo je vektorski pandan Photoshop‑ovoj Liquid opciji. Smear razvlači izabrane nodove i sam objekat u pravcu povlačenja mišem, twirl brzo uvrće strukturu na kojoj je kursor, dok attract i repel skupljaju odnosno šire deo objekta iznad koga se kliknulo mišem.

Interesantna je i nova opcija Color Harmonies koja omogućava da formirate kolor paletu koju kasnije možete šetati kroz ostali kolor prostor tako da odnos prvi put izabranih boja kolor šeme ostaje isti. Novi Styles docker (panel) pojednostavljuje kreiranje linija, ispunjavanje bojama i formiranje Paragraph stilova, uvođenjem Style Sets sistema. To je grupa stilova koja se kasnije može menjati i dopunjavati, rezultujući promenama u celom projektu.PCPress.rs Image

Corel Photo Paint

Druga velika aplikacija u paketu donosi uglavnom manje novitete. Pored već pomenute pune podrške 64‑bitnim procesorima, izdvajamo Smart carver opciju kojom se izbrani deo fotografije uklanja sa scene, pri čemu se nastali prostor „pametno“ ispunjava strukturom pozadine. Koristi se i kod proširenja ili suženje slike, ali tako da određeni segmenti, koji se prethodno označe, ne budu deformisani. Zvuči kao čarolija, ali treba znati da opcija (baš kao ni Content Aware Fill u Adobe Photoshop‑u) nije svemoguća.

Interesantno je spomenuti i kreiranje Clip maske. Tako se mogu nedestruktivno podesiti osobine grupe objekata. Može se podesiti transparenca celoj grupi objekata bez njihovog menjanja. Pass Through Merge Mode je nova blend opcija koja omogućava veću kontrolu kod primene raznih efekata na sliku. Plasirani kroz ovu opciju, efekti će biti primenjeni na sve objekte, pa i one koji se nalaze ispod glavnog sloja.PCPress.rs Image

Corel Connect X6

Program Connect je zapravo Corel‑ova verzija Adobe Bridge‑a. Iako je predstavljen u verziji X5, Connect je u verziji X6 unapređen: to je file browser koji povezuje aplikacije iz paketa i raspoložive grafičke fajlove, odnosno fontove. Veoma jednostavan interfejs organizuje prikaz sadržaja preko pet tastera – Folders, Vectors, Bitmaps, Fonts i Other. Pritisnuti taster(i) uključuje tu grupu u prikaz i korisničku pretragu. Sa leve strane je mesto za raspoložive biblioteke koje dolaze uz paket i koje se, overavanjem check box‑a, uključuju u potencijalnu pretragu. Pri vrhu leve strane je deo koji, nalik Windows Explorer‑u, služi za pregled lokalnih foldera.

Pored lokalnih sadržaja, mogu se jednostavnije pretraživati stock sajtovi Fotolia, Flickr i iStockphoto. Na njima se može oformiti nalog i automatizovati kasnija preuzimanja, ali se mogu prikupljati i slike sa zaštitnim žigom, koje se u projektima obično postavljaju kao markeri pozicija ako se i kada se korisnik konačno odluči za kupovinu. Kada pronađete željenu ilustraciju, dovoljno je da je prevučete na jedan ili više horizontalnih tabulatora (trays) pri dnu glavne forme. Korisnik ih može dodavati, brisati i preimenovati po želji. Raspoloživost je trenutna i u Draw i u Paint aplikaciji – treba se samo povezati iz menija Windows / Dockers / Tray.

Funkcionalnost ovog programa ogleda se i u mogućnosti da se preko njega jednim klikom miša instalira ili deinstalira potrebni font ili da se izabrana vektorska slika doda CorelDraw vector‑pattern biblioteci. Iako predstavlja nezavisnu aplikaciju, Connect može postati i paleta u Draw i Paint programima.

Website Creator X6

Nova članica X6 svite omogućava da lako kreirate i dizajnirate Web strane. Drag‑and‑drop funkcionalnost olakšava uključivanje teksta, slika i multimedijalnih elemenata, a integracija sa XHTML, CSS, JavaScript‑om i XML je dodatna prednost. Uz kolekciju JavaScript i XML (Ajax) vidžeta olakšan je dizajn strana koji zahtevaju dinamičku interakciju korisnika. Lako se mogu dodati prilagodivi elementi poput tabuliranog panela, sve to bez poznavanja bilo kog programskog jezika.

Corel Draw Suite je sada skup alata mnogo veće funkcionalnosti i sigurno će privući marketing profesionalce, hobiste, ali i one koji žele jeftiniju zamenu za Adobe paket. Program profesionalnog kvaliteta uz punu CMYK i Unicode podršku i sa znatno unapređenim tretmanom teksta naći će kupce, vrebajući ih sa prijatne pozicije između Xare i Adobe Illustrator‑a. Jedinu ozbiljniju zamerku upućujemo izostanku podrške za Mac platformu ali… Corel je spreman da nas u svakoj narednoj verziji ponovo prijatno iznenadi.

www.extreme.rs

Nenad Veljković

(Objavljeno u PC#190)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: