BIZIT 2022

Da promena prođe bezbolno

Novi pravilnik o evidenciji PDV-a uneo je dosta nemira među korisnike poslovnog softvera. U AB Soft-u su kroz izmene svojih aplikacija, ekstenzivnu obuku korisnika i pripremu čitavog tima podrške učinili sve što je moguće da se početak jula dočeka bezbrižno

 

Ako pomislite da nešto ne može da bude komplikovanije, niste u pravu – svaka stvar na svetu može da bude zamršenija nego ranije! Tako je uz poresku prijavu PDV-a, koja je ostala nepromenjena, dodata još jedna prateća evidencija koja je sada obavezna. Famozni “Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV”, posle dva odlaganja, stupa na snagu 1. jula 2018. godine. U skladu s tim, pred proizvođačima knjigovodstvenog softvera našao se novi zadatak – kako razmrsiti ovaj Gordijev čvor.

Opšte i posebne evidencije

AB Soft je problemu pristupio veoma temeljno i na kraju je čak šest modula pretrpelo određene dorade kako bi se ispunili zahtevi proistekli iz Pravilnika. Rezultat je uvođenje jedne opšte i deset posebnih evidencija. “Ovim evidencijama obuhvaćene su sve oblasti koje je zakonodavac predvideo”, upoznaje nas Milan Janić, konsultant u AB Soft-u i dodaje: “A one, opet, pokrivaju sve oblike prometa, dakle sve je daleko obimnije nego što je bilo ranije”.

Pročitajte i:  Prijatelji od početka: Branislav Brkić, AB Soft

I upravo ta obimnost i činjenica da za neke transakcije ne postoji formalni dokument kao osnov za upis u evidenciju, predstavljali su pravi izazov. S jedne strane, ništa nije smelo da se zaboravi, a s druge je trebalo naći rešenje da se u evidenciju ubeleži i ono za šta ne postoji formalno, eksplicitno pokriće. Takva je situacija, na primer, s bankarskim provizijama koje se pojavljuju kao stavke na izvodu, ali za njih ne postoji račun ili plaćanje raznih taksi za koje, takođe, nema računa.

Za AB Soft bilo je važno da omogući što viši nivo automatizacije i standardizacije kako bi se korisnicima rad sa ovim novim evidencijama učinio što transparentnijim, odnosno da se minimizuju greške u odabiru načina upisa. To je izvedeno uvođenjem niza parametara, čime se, u zavisnosti od tipa dokumenta u samom softveru, pretpostavlja način upisa u ovu novu evidenciju.

Početak je parametrizacija

Sve što se traži od korisnika jeste da na početku rada sa određenom vrstom transakcija koje se mere kao promet izvrši parametrizaciju, proveri ispravnost upisa i kasnije će svaki promet po istom osnovu imati isti tretman u evidenciji. Sve to nije baš lako kada se radi prvi put. Zato je AB Soft tokom maja i juna organizovao obuku za svoje korisnike. Ona je bila u formi jednodnevnih radionica s grupama od dvadesetak polaznika.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Poslovni softveri i rešenja kao imperativ digitalizacije poslovanja

Tokom obuke korisnici su saznali koje su izmene u softveru i kakav je način parametrizacije, a u konkretnom radu za računarima stekli su potrebno početno znanje i veštinu u radu. “Pre nego što smo počeli sa obukama za korisnike, kroz niz treninga prošao je ceo AB Soft-ov tim za korisničku podršku”, kaže Milan Janić i s neskrivenim zadovoljstvom dopunjava: “1. jul čekamo spokojno, kao i naši korisnici koji su bili na obuci. Da bismo svima olakšali prve korake, pripremili smo servisne aplikacije koje automatski dodaju potrebne vrste dokumenata i servisiranje POPDV evidencije, a tu smo da savetima i konkretnim aktivnostima pomognemo svima koji rade u AB Soft-ovom ERP-u”.

(Objavljeno u PC#256)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,