Top50 Glas publike

Daljinska kontrola uz TeamViewer

TeamViewer TeamViewer je odličan program koji omogućava da preko Interneta pristupite udaljenom računaru, koristeći vašu tastaturu i miša za kontrolu. Program može biti od velike pomoći ukoliko je potrebno da pružite tehnički podršku i proverite kako radi sistem na udaljenenom računaru, pokrenete prezentaciju, prenosite datoteke između dva računara ili napravite virtualnu mrežu.

Da biste daljinski pristupili nekom računaru, potrebno je da na obe strane bude instaliran TeamViewer. Svaki računar dobija svoju jedinstvenu brojčanu oznaku koju kontroliše centralni TeamViewer server – za pristup računaru neophodna je ova oznaka. Podaci se prenose u šifrovanom obliku, pristup je dodatno zaštićen korisničkom lozinkom, a zbog zaštite sistema preporučuje se korišćenje netrivijalnih lozinki. Može se podesiti dozvoljeni nivo pristupa, pa tako recimo dati mogućnost gledanja ali ne i kontrole tastature i miša, ili svaki put tražiti dozvolu od lokalnog korisnika za aktiviranje nekih opcija.

Najčešći problemi kod daljinskog prisupa su usporeni odziv i osvežavanje ekrana, uz lošiji kvalitet prikaza. Ukoliko pristupate nekom računaru koji koristi ADSL sa nižim brzinama paketa, usporenje može biti značajno, pošto zbog asimetričnosti ADSL veze podaci koji putuju ka vama (što u ovom slučaju uključuje i prenos izgleda udaljenog ekrana) prenose se mnogo užim komunikacionim kanalom. TeamViewer će optimizovati prikaz zavisno od brzine Internet veze, ali takođe promenu parametara prikaza. Možete smanjiti ekransku rezoluciju i broj boja – ovim gubite na kvalitetu prikaza, ali dobijate na brzini. Uz dobra podešavanja, TeamViewer omogućava da pristupite računaru uz istovremeni razgovor (koristeći neki VoIP program, pošto TeamViewer nema ovu opciju) čak i na sporijim vezama.

Velika prednost TeamViewer-a je što je besplatan za nekomercijalnu upotrebu. Jedino ograničenje je što će pri završetku sesije biti prikazana poruka sa podsetnikom, ali sve opcije su potpuno funkcionalne. Postoji i verzija TeamViewer QuickSupport, koja se može startovati direktno bez instalacije, a za rad ne zahteva administratorske privilegije – ovo može biti odlično rešenje za brzo pružanje podrške.

Nekim korisnicima može biti značajno to što TeamViewer postoji i za Linux i Mac okruženje, a sve ove verzije omogućavaju dvosmernu kontrolu – možete pristupiti svim udaljenim računarima, ili prihvatiti da vaš računar bude kontrolisan. Postoji čak i verzija za iPhone koja može poslužiti za mobilnu tehničku podršku. TeamViewer se nalazi u PC StandardPack sekciji našeg DVD-a broj 167, a dodatne informacije o njemu potražite na www.teamviewer.com.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,