DataDomain, vrhunski backup uređaji

DataDomain uređaji omogućavaju veliku uštedu prostora za backup, visoku pouzdanost zapisa i čitanja, velike brzine backup‑a i restore‑a, jednostavnije konfigurisanje backup okruženja, optimizovanje Disaster Recovery rešenja a tu je i niz drugih prednosti.

dd160_1EMC portfolio backup uređaja obuhvata niz modela koji mogu da se koriste kao zamena za Tape Library‑je, ali im mogu biti i komplementarni, pružajući tako još veću sigurnost podataka. DataDomain uređaji mogu istovremeno da prihvataju podatke kroz LAN ili kroz SAN (Fibre Channel). Bez obzira na koji način stižu podaci, radi se in‑line (odmah po prijemu) deduplikacija podataka. Poseban, patentom zaštićen algoritam omogućuje da se deduplikacija obavi velikom brzinom. Pored velike brzine, jedna od bitnijih karakteristika jeste pouzdanost zapisa podataka, koja se osigurava na više nivoa. Kod DataDomain uređaja deduplikacija je globalna na nivou celog uređaja, i ne zavisi od logičke konfiguracije.

datadomain-dd990-fvU DataDomain portfoliju je nekoliko modela koji odgovaraju različitim grupama korisnika. Njihovi kapaciteti su od 1,5 TB, pa sve do preko 500 TB korisnog prostora. Brzina najmanjeg uređaja je oko 600 GB/h, a najvećeg može ići i preko 30 TB/h.

DataDomain mogu da se koriste i za arhiviranje podataka. Takođe, postoji mogućnost enkripcije podataka (data‑at‑rest enkripcija), što je posebno interesantno korisnicima zabrinutim za sigurnost backup‑ovanih podataka.

Pogled u prošlost

Do pre nekoliko godina tržište rešenja za izradu rezervnih kopija (backup) bilo je prilično jednolično. Korisnici su imali, s jedne strane, tradicionalne backup aplikacije, a s druge, uređaje s trakama za backup ili eventualno klasične storage uređaje na kojima se radio inicijalni backup, uz kasnije kloniranje na trake.

EMC je 2009. godine kupio kompaniju DataDomain, koja je već tada bila lider na tržištu backup uređaja. DataDomain je nastao 2001. godine, a prvi komercijalni uređaj napravili su 2003. Od samog nastanka DataDomain uređaji su imali tehnologiju koja će u velikoj meri promeniti backup tržište. Radi se o deduplikaciji podataka, odnosno o detekciji istih blokova podataka i smeštanju samo unikatnih blokova na sam uređaj. Kod DataDomain uređaja deduplikacija je još od početka bila in‑line – radi se na samom ulazu podataka u uređaj. Do 2009. godine, tj. dok ih nije kupio EMC, DataDomain uređaji dobijaju dosta novih mogućnosti, među kojima su replikacija i VTL (Virtual Tape Library) preko FC protokola (uređaji su na samom početku podržavali samo CIFS/NFS protokole odnosno Ethernet konekcije).

Backup‑to‑disk tržište je doživelo veliki rast i od 2010. analitička kompanija IDC počinje da prati ovo tržište pod nazivom PBBA (Purpose‑Built‑Backup‑Appliance tržište). Dominaciju na ovom tržištu, sa više od 60 odsto udela u 2010. i 2011. godini, ima EMC sa DataDomain uređajima, kao i rešenjem za backup koje se zove Avamar.

Podaci stižu i kroz LAN i SAN

DataDomain proizvodi omogućavaju administratoru kreiranje jednog ili više virtuelnih tape library‑ja (skraćeno VTL), koji mogu imati više virtuelnih drajvova i virtuelnih kertridža. Serveri koji backup‑uju podatke prepoznaju kreirane VTL‑ove i šalju podatke na njih, kroz SAN, kao da su to fizički uređaji. S druge strane, DataDomain proizvodi omogućavaju pristup i kroz LAN jer se mogu kreirati i CIFS/NFS deljeni diskovi. Ove file share‑ove klijenti i serveri u LAN‑u vide kao bilo koji drugi file share na mreži.

In‑line deduplikacija velike brzine

Bilo da podaci stižu kroz LAN ili SAN, radi se in‑line deduplikacija (u letu). Ovaj proces je uvek uključen i radi se u registrima procesora i RAM memoriji, pa minimalno opterećuje resurse samog sistema.

Deduplikacija se radi po tzv. „bloku promenljive veličine“. Nakon deduplikacije, na diskove se smeštaju samo jedinstveni blokovi podataka. Algoritam za deduplikaciju podržava sve najčešće korišćene backup aplikacije (EMC Networker, NetBackup i BackupExec, TSM, Data Protector…). Pored dedupliciranja podaci se i kompresuju, što dovodi do značajne uštede prostora. Deduplikacija podataka je potpuno transparentna za backup aplikaciju, administratore i korisnike.

U realnom radu, u odnosu na klasične tape library uređaje ili uređaje bez deduplikacije, ušteda u prostoru može biti do 30 puta, pa i više. Ušteda u prostoru zavisi od tipa podataka, dužine čuvanja backup podataka i drugih parametara.

Pouzdanost zapisa i bezbednost podataka

Poudanost zapisa podataka je najvažnija osobina uređaja za backup i to je jedan od glavnih razloga zašto tržište polako napušta upotrebu traka kao backup medija.

DataDomain počiva na skupu funkcionalnosti koje se zajedničkim imenom zovu DIA (Data Invulnerability Architecture) i koji podrazumevaju sledeće mogućnosti:

  • Svi podaci koji su stigli na uređaj, a nisu upisani drže se u NVRAM‑u koji je zaštićen baterijom. Čak i ako nestane napajanja ili nastupi neki drugi problem, podaci neće biti oštećeni.

  • Verifikacija svakog upisanog bloka podataka.
  • Append‑only file sistem koji onemogućava korupciju podataka.
  • Korišćenje snapshot‑ova koji omogućavaju vraćanje na prethodne tačke u vremenu.
  • Korišćenje RAID 6 nivoa zaštite diskova koji toleriše ispad do dva diska istovremeno.

Tradicionalni izazov u tape library svetu je prebacivanja traka s primarnog sajta na sekundarni ili na neku drugu sigurnu lokaciju (sef ili slično). Na DataDomain uređajima to je rešeno replikacijom između uređaja. Važna karakteristika je da se repliciraju deduplicirani i kompresovani podaci, odnosno replikacija troši minimum relativno skupih WAN linkova.

Boost

Jedna od bitnijih mogućnosti na DataDomain‑u zove se BOOST. Uobičajen način backup‑a podataka na DataDomain uređaje je da se podaci šalju na uređaj, pa ih sam uređaj deduplicira, a BOOST omogućava da se proces deduplikacije obavlja na backup serverima (to jest, pre slanja kroz LAN). Ova funkcionalnost direktno zavisi od backup aplikacije i trenutno je podržana za EMC Networker, Symantec backup aplikacije i Oracle RMAN.

Heterogena okruženja

DataDomain podržava najrazličitije serverske platforme, kao što su Open sistemi, IBM i‑serija, Mainframe kao i virtuelna okruženja, najrazličtije baze podataka i backup aplikacije. Takođe, DataDomain se može koristiti i za arhiviranje podataka a podržane su i najpoznatije aplikacije za arhiviranje.

Zaključak

Činjenica da EMC poslednjih godina ima više od 60 odsto tržišnog udela na polju backup‑to‑disk uređaja, što je tri puta veći udeo nego najbliži konkurent, jasan je pokazatelj kvaliteta i pouzdanosti uređaja i poverenja koje korisnici imaju u EMC DataDomain uređaje.

Kada se sve uzme u obzir, na tržištu nije raspoloživ veliki broj uređaja sličnih karakteristika po pitanju pouzdanosti, brzine, fleksibilnosti korišćenja i mogućnosti korišćenja na najrazličitijim platformama.

www.emc.com

(Objavljeno u PC#196)

Facebook komentari:

Tagovi: