Dizajner medija u obrazovanju

Želite da primenite mogućnosti nove obrazovne tehnologije u svojoj nastavi, ali ne znate kako? Pozovite u pomoć dizajnera medija u obrazovanju! To je savremeni medijatekar, instrukcioni dizajner, stručnjak za medije, ICT ekspert ali i poznavalac metodike nastave informatike.British Council DMUO

Novo prosvetno zanimanje izaziva nedoumice kod šire javnosti, uključujući i same studente kojima nisu dovoljno jasni ciljevi smera, koncept nastave, mogućnosti zapošljavanja i kasnijeg društvenog delovanja.

DMUO (Dizajner medija u obrazovanju) je akreditovani studijski program, jedinstven u Srbiji, koji se realizuje na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Osnovne studije traju četiri godine, a master program godinu dana. Prva generacija DMUO upisana je školske 2004/05. godine, a program osnovnih studija doživeo je, uz manje izmene, već četiri akreditacije (2003, 2006, 2009, 2012). Doktorske studije ovog smera još nisu akreditovane, ali su u planu.

Smer DMUO nije jedinstven samo u našoj zemlji već i u inostranstvu. Prilikom prve akreditacije ovog programa nigde nije pronađen studijski program koji bi barem 50 odsto bio podudaran sa njim. U akreditaciji iz 2009. godine napravljeno je poređenje plana i programa s tri slična fakulteta iz Nemačke (smer Digitalni mediji), Irske (smer Kompjuterski multimedijalni sistemi i Web dizajn) i Litvanije (smer Informatika).

Došlo se do zaključka da postoje isti ili srodni sadržaji (s tolerancijom odstupanja do 30 odsto), kao i da svaki od inostranih programa ima drugačiju centralnu tendenciju. Nemački program najviše je medijski orijentisan i bavi se prvenstveno pripremom i obradom materijala za štampu. Irski je više Web orijentisan i bavi se pripremom, postavljanjem Web sadržaja i izradom sajtova, dok je litvanski program pretežno informatički orijentisan i okrenut izučavanju računarskog hardvera i softvera kao i Web programiranju.

Pročitajte i:  Univerzitet u Kragujevcu i kompanija Endava potpisali Sporazum o saradnji

Program i predmeti

Predmeti koji se izučavaju na osnovnim i master studijama prate trendove u svetu informaciono‑komunikacionih tehnologija. Na prvoj godini osnovnih studija izučavaju se predmeti: Srpski jezik, Engleski jezik; Informatika u obrazovanju, Informatika, Matematika, Računarske mreže, Psihologija u obrazovanju, Kompjuterska grafika, Školska i porodična pedagogija, uz jedan izborni predmet. Na drugoj godini na redu su Uvod u programiranje, Engleski jezik, Kibernetika, Informatika, Digitalna umetnost, Projekat, Arhitektura računarskih sistema, Medijska kultura, Baze podataka, Didaktika, te još dva izborna predmeta. Na trećoj godini uči se: Engleski jezik, Modelovanje i simulacije u obrazovanju, Komunikacioni sistemi u medijima, Projekat, Kompjuterska etika, Obrazovna tehnologija, Praktikum, Metodika nastave informatike, Dizajniranje medija u obrazovanju, uz dva izborna predmeta. Finalna godina donosi predmete: Dizajniranje medija u obrazovanju, Engleski jezik, Uvod u statistiku, Metodika nastave informatike, Upravljanje projektima, Praktikum, Obrazovni softver, Metodička praksa u medijima i informatici, te jedan izborni predmet, stručnu praksu i završni rad.

Program ukazuje na orijentaciju ka obrazovanju kadrova koji neće vladati samo informatičkim znanjima već će biti kvalifikovani i u oblasti pedagoških nauka.

Diplomske akademske studije diplomirani dizajner medija u obrazovanju – master traju godinu dana (dva semestra, 60 ESPB kredita, od čega završni rad nosi 20 ESPB). Izučavaju se predmeti: Metodologija naučnoistraživačkog rada, Informacioni sistemi u obrazovanju, Inteligentne tehnologije u obrazovanju, Engleski jezik, Metodika medija i početne nastave informatike, Web portali i učenje na daljinu, uz izborni blok i master rad.

Pročitajte i:  Program „Škole za 21. vek”: Programiranje kao rešenje za različite probleme iz okruženja

Krajem školske 2012. godine anketirali smo 165 od 199 aktivnih studenata; od toga 102 muškog i 63 ženskog pola. Slika 1 pokazuje iz kojih srednjih škola pretežno dolaze studenti DMUO. S obzirom na to da na fakultetu postoji više smerova, pokušali smo da utvrdimo zbog čega su studenti odabrali baš ovaj smer.

Najveći broj ispitanika (55%) zaokružio je „korišćenje računara kao glavnog sredstva za rad“, kao bar jedan od svojih odgovora. Nemali broj, čak 35%, odgovorio je da su odabrali ovo zanimanje zbog „mogućnosti rada u školi na mestu nastavnika informatike“, 32% zbog „mogućnosti kreativnog rada u oblasti medija, dizajna i računarske grafike“, dok je 11% studenata procenilo da će im ovo zanimanje doneti dobro plaćen posao. Analiza odgovora donela je i zanimljivo zapažanje. Žene znatno više vrednuju DMUO zanimanje kao mogućnost za dalji kreativan rad i rad u školi, dok su muškarci u velikom procentu odabrali ovo zanimanje zbog računara kao glavnog sredstva za rad i dobrog plaćenog posla u budućnosti.

Mogućnost zaposlenja

Dizajner medija u obrazovanju osposobljen je da radi kao stručni saradnik u osnovnim i srednjim školama, državnim agencijama, timovima za razvoj obrazovanja, konsultantskim firmama iz oblasti obrazovanja, nevladinom sektoru za obrazovanje. Diplomranim studentima se pruža mogućnosti zaposlenja kao instrukcioni dizajner, medijatekar i profesor informatike, a tu je i mogućnost rada u medijima.

Pročitajte i:  „Škole za 21. vek” – kritičko mišljenje i programiranje u službi stvaranja bolje budućnosti

U svim razmišljanjima o mogućnostima zaposlenja treba uključiti činjenicu da se DMUO bavi obrazovanjem, a ono se snažno razvija tek u ekonomski stabilnoj državi. U takvoj državi, obrazovanje postaje generator stabilne ekonomije i prosperiteta. Deluje da je ovo začarani krug, ali mnoga društva u Evropi upravljaju se prema tome i izgrađuju se na znanju i razvoju tzv. društva znanja. DMUO su, jednom rečju, nastavnici za novo doba koji će umeti da odgovore na potrebe novih generacija učenika, korišćenjem savremenih medija u nastavi.

Budućnost će doneti i nove oblike hibridne nastave – neminovna je zakonska regulativa u tom smeru, a već postoje takve najave u reformi srednje škole. Sve više osnovaca i srednjoškolaca pohađaće hibridnu nastavu, delom preko Interneta, a delom u školi, radi socijalizacije. U Evropi i Americi poslednjih tridesetak godina intenzivno se traga za novim rešenjima. Jedno je sigurno: dizajner medija u obrazovanju je perspektivno zanimanje i ono će imati svoje mesto u školi budućnosti! Prethodnim razmišljanjima dodajmo i dugu tradiciju Pedagoškog fakulteta u Somboru, koji je 2012. godine proslavio 200. godišna školovanja učitelja. Ta najduža tradicija u Srba uliva poverenje da se mogu izvesti kvalitetni kadrovi za učiteljski poziv i kvalitetni nastavnici za novo doba – dizajneri medija u obrazovanju.

Marina Petrović je asistent na Pedagoškom fakultetu u Somboru, www.pef.uns.ac.rs. Ovaj tekst realizovan je u saradnji s British Council‑om

Marina Petrović

(Objavljeno u Časopisu PC#223)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,