Zebra

Dobra priprema – garancija uspeha

Uvođenje poslovnog softvera u kompaniju je ozbiljna odluka, koja se mora sprovesti tako da konačno rešenje bude prihvaćeno i donese korist

erp

Implementacija ERP rešenja u poslovanje jedne kompanije je proces koji zahteva ozbiljnu posvećenost i pažljivo razmatranje svakog koraka. Naravno, moguće je izbor napraviti i na osnovu toga koliko je neko rešenje poznato ili po sistemu „ako radi kod partnera, radiće i kod nas“, ali posledice takvog pristupa mogu biti katastrofalne po poslovne rezultate, kao i po kompaniju u celini.

Priprema za uvođenje ERP rešenja jedan je od najbitnijih faktora koji utiču na uspeh implementacije. A priprema podrazumeva da se najpre postavi organizacija projekta uvođenja ERP rešenja i da se dobro isplanira svaki korak metodologije po kojoj se implementacija sprovodi. Adekvatna priprema je neophodan i obavezan korak pre samog uvođenja, a njegova puna realizacija garantuje da će ERP rešenje ispuniti svoj cilj.

Organizacija projekta

Pre nego što se pristupi sprovođenju metodologije projekta za implementaciju ERP rešenja, neophodno je postaviti organizaciju projekta i definisati načine komunikacije unutar ovog tima. Organizaciju za sprovođenje projekta čine nadzorni organ (osoba koja donosi odluke, uglavnom direktor kompanije), menadžer projekta (osoba koja obezbeđuje da sve faze implementacije teku kako treba, a koja može biti delegirana od strane korisnika ili izvođača), timovi ključnih korisnika kupca po procesima i tim inženjera izvođača.

Pročitajte i:  GoPro - vaši eksperti za Business Central

Nazdorzni organ donosi bitne odluke, odnosno odluke koje nisu operativnog karaktera a predstavljaju vrlo važne tačke. Nadzorni organ se ne uključuje u svakodnevne operacije, ali mora imati širok pregled i kontrolu nad svim fazama, jer donosi odluke o svim bitnim pitanjima u vezi s projektom i prati da li se on odvija po planiranim kontrolnim tačkama.

Menadžer projekta upravlja svim operativnim aktivnostima i izveštava nadzorni organ o toku projekta. On vodi timove ključnih korisnika i inženjera, upravlja logističkom podrškom i generalno se stara da projekat bude izveden onako kako je potrebno i dogovoreno.

Budući korisnik ERP rešenja treba da imenuje i vođu projekta ispred svoje kompanije, kao i tim ključnih korisnika koji će učestvovati u postavljanju i testiranju sistema, kao i u obuci svojih kolega koji će u implementiranom sistemu raditi. Interni vođa projekta zadužen je za to da saradnja sa izvođačem teče neometano, da mu pruža neophodnu podršku i informacije tokom realizacije i tokom izrade dokumentacije projekta. Definisanje ključnih korisnika je takođe veoma važno – oni moraju odlično da poznaju poslovne procese preduzeća, jer buduće ERP rešenje mora biti usklađeno s njima. Važno je i da imaju pozitivan stav prema promenama koje ERP donosi, kao i da nemaju odbojnost prema upotrebi računara. Ova grupa korisnika mora da posveti deo svog radnog vremena projektu tokom njegove implementacije, a kasnije postaje prvi nivo podrške za druge krajnje korisnike i eventualno rešavanje njihovih problema.

Pročitajte i:  GoPro - vaši eksperti za Business Central

S druge strane, izvođač definiše tim inženjera za sprovođenje projekta, a njega čine konsultanti za definisane poslovne procese, programeri, administratori baza podataka, tehnički inženjeri za servere i inženjeri za mrežu. U zavisnosti od kompleksnosti sistema, na svakoj poziciji može biti uključeno i više ljudi. Tim inženjera bavi se projektovanjem i postavljanjem sistema, a kasnije organizuje obuku za ključne korisnike i pomaže im da naprave dokumentaciju za upotrebu sistema.

COMING Computer Engineering je kompanija koja je prva na tržištu Srbije, još 2008. godine, počela sa pružanjem cloud servisa, od infrastrukture do softvera, pokrivajući celovito poslovanje kompanija, od domen kontrolera, preko sistema za komunikaciju i kolaboraciju, do ERP, CRM i BI rešenja i B2B portala. COMING‑ovom ponudom obuhvaćeno je sve što je potrebno za poslovanje. Za sedam godina rada nije bilo zastoja, niti nedostupnosti servisa koje bi izlazile van okvira ugovora o dostupnosti (SLA).

http://www.coming.rs/

 

Objavljeno u časopisu PC#232

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,