N Central domination

Elektronska naplata putarine u Srbiji

a

Vozači koji krenu autoputem ka Nišu moći će putarinu da plate elektronskim putem i da bez zaustavljanja kroz naplatne stanice. Novi sistem naplate putarine funkcionisaće na naplatnim stanicama Bubanj potok, Mali Požarevac, Vodanj, Smederevo, Batočina, Jagodina, Ražanj, Aleksinački rudnici, Aleksinac i Trupale, a u narednom periodu očekuje se da će biti uveden na stanicama Ćuprija, Paraćin i Pojate.

Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić izjavio je, na predstavljanju i puštanju u rad tog sistema na naplatnoj rampi Bubanj potok, da su na tom projektu bile angažovane isključivo domaće firme koje imaju znanje, pamet, snagu i radnike, koji mogu da rade na evropskom nivou.

Direktor Instituta dr Vladan Batanović je izjavio da je reč o jednom od najsavremenijih sistema za naplatu putarine,  koji u potpunosti ispunjava sve evropske standarde. Prema njegovim rečima nije daleko vreme kada će vozači moći da korišćenjem jednog TAG-a proputuju celu Evropu ne zaustavljajući se ni na jednoj naplatnoj stanici radi plaćanja putarine, jer se uveliko radi na postizanju pune interoperabilnosti između raznih naplatnih sistema koji se danas koriste.

Pročitajte i:  .rs i .срб: besprekoran servis obučen u novo ruho

Sam sistem može se primenjivati u otvorenim i zatvorenim naplatnim sistemima. Njegov hijerarskijski koncept obezbeđuje visoku pouzdanost sa redudansama koje omogućavaju skoro normalne uslove rada čak i ako neka od komponenti slučajno otkaže u radu. Osnovni hijerarhijski nivo naplatnog sistema je nivo naplatnog prolaza. U zatvorenom sistemu postoje dve vrste naplatnih sobraćajnih prolazna: ulazni i izlazni.

Na svakom ulazu u naplatni sistem postavlja se podsistem za predkategorizaciju vozila, pri čemu se kategorija vozila određuje na osnovu broja osovina vozila i visine vozila kod prvog točka. Potom se, automatski (dok je vozilo u pokretu), očitava njegov registarski broj (podsistemom za automatsko očitavanje sadržaja registarskih tablica). U zavisnosti od toga da li je u pitanju prolaz na kojem se uzima magnetna kartica ili je to prolaz bez zaustavljanja, podaci o kategoriji vozila, regisarskom broju, ulaznoj saobraćajnoj traci, naplatnoj stanici i vremenu ulaska, upisuju se na magnetnu traku, koja se izdaje vozaču ili na elektronski uređaj TAG (ako je ulaz bez zaustavljanja). Na izlazu iz naplatnog sistema ponovo se vrši kategorizacija i automatsko očitavanje sadržaja registarskih tablica i podaci se upoređuju sa onim upisanim na magnetnu karticu ili elektronski TAG.

Pročitajte i:  Istraživanja pokazuju da preko 50% tinejdžera koristi internet konstantno

Ukoliko se podaci slažu, obavlja se standardna procedura naplate. Pri tom, nosilac magnetne kartice može platiti gotovinom, kreditnom ili debitnom karticom. Plaćanje se može vršiti po prepaid ili postpaid režimu.

Ukoliko se podaci ne slažu, vozila podležu posebnoj proceduri naplate u cilju sprečavanja zloupotreba.

U otvorenom naplatnom sistemu vrši se pred i post kategorizacija i automatsko očitavanje sadržaja registarskih tablica, a u zavisnosti od načina plaćanja putarine, vozači moraju na naplatnoj stanici da stanu (plaćanje gotovinom ili plastičnim karticama) ili prolaze bez zaustavljanja (ukoliko imaju validan elektronski TAG).

Na nivou cele naplatne stanice, svi sistemi du umrežene u LAN i povezani sa serverom naplatne stanice, gde se čuvaju podaci o svim transakcijama, zajedno sa registarskim brojem vozila i njihovim fotografijama u jpg formatu. Svi podaci se čuvaju u kriptovanom obliku. To znači, da se sa svih radnih mesta servera može ostvariti uvid u podatke, do nivoa ovlašćenja korisnika, ali bez mogućnosti njihove izmene.

Na najvišem nivou celog naplatnog sistema, nalazi se centralni server za obradu svih podataka. Tu se vrši dekodiranje i obrada svih kriptovanih podataka koji dospevaju iz naplatnih stanica. Iz centralnog servera se naplatnim stanicama šalju i podaci o dnevnom kursu valuta, “crnim listama” kreditnih kartica, sistemskom vremenu isl. Svi podaci o naplati smeštaju se u bazu podataka. Korisnici autoputa mogu sa operaterom naplate putarine potpisati ugovor, i na taj način dobiti mogućnost pristupa bazi podataka servera putem Interneta (samo za svoja vozila). Tako mogu saznati kada je vozilo ušlo ili izašlo iz naplatnog sistema, na kojoj je naplatnoj stanici prolaz obavljen, koja je cena putarine, način plaćanja isl.

Pročitajte i:  Rusija, internet, cenzura i izolacija

Izvor: Institut Mihailo Pupin

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: