EMC u softverski definisanom data centru

U vreme kada sve postaje virtuelno, kada sve više infrastrukture prelazi u cloud, samo određene kompanije uspevaju da nađu nešto čime svoja rešenja izdvajaju od konkurentskih. EMC je među takvim kompanijama.

01_EMCSvakako ste čuli za VMware, a vrlo verovatno i za RSA lidere i pionire na polju virtualizacije i sigurnosti, zaštite podataka. Pivotal je nova kompanija, deo EMC korporacije, koja ima zadatak da korisnicima olakša prelazak na treću platformu, odnosno u cloud okruženje, koristeći nove alate za pravljenje aplikacija. Ali ono što samo mali broj bolje ljudi zna jeste da ove kompanije – EMC Information Infrastructure, VMWare, RSA i Pivotal – zajedno čine četiri glavna entiteta korporacije EMC.  Korporacija funkcioniše kao federacija ova četiri entiteta koji su u velikoj meri nezavisni, a istovremeno koriste prednosti ogromne količine znanja koje su sakupili, imaju organizovano zajednički razvoj i vrlo tesno sarađuju u cilju dobijanja najboljeg rešenja za korisnike. Svaka od kompanija koristi resurse i patente drugih članica, a istovremeno ima slobodu da sarađuje sa kompanijama van korporacije EMC. Na taj način svi dobijaju i stvara se odlična osnova za stvaranje inovacija, kreiranje novih trendova i rešenja.

Zahvaljujući  ovom jedinstvenom pristupu koji EMC primenjuje, iz ovog sistema izašla su vrhunska rešenja za softverski definisane data‑centre (SDDC), među kojima i EMC ViPR rešenje za softverski definisan storidž (SDS).

Zašto SDS?

Softverski definisan data‑centar je naredni korak u optimizaciji upotrebe IT resursa za poslovanje, a da bi njegova implementacija na što bolji način ispunila očekivanja, neophodno je da storidž okruženje bude prilagođeno SDDC platformi. U situaciji u kojoj se serveri i aplikacije nalaze u cloud okruženju, a storidž je i dalje organizovan na tradicionalan način, to znači manje optimalan rad. Da bi ceo sistem radio brže i jednostavnije, bio elastičniji  i na bolji način koristio resurse, neophodno je i da se raskine veza između storidž hardvera, sa jedne strane, i tipova podataka i pristupnih protokola, sa druge.

Pročitajte i:  Kako fleksibilan i inovativan UPS unapređuje ciljeve održivosti modularnih data centara

Storidžu se mora pristupati sveobuhvatno – svi podaci koji se čuvaju su jedinstven resurs organizacije i povećanje kompleksnosti sistema za skladištenje podataka znači manje kvalitetan rad. U tradicionalnom okruženju, proširenje storidža znači povećanje kompleksnosti, a to treba izbeći. Sama kompleksnost i vezivanje za odredjeni hardver znaci i udaljavanje od elsastične i dinamične Cloud infrastrukture. Rešenje leži u softverski definisanom storidž sistemu, odnosno SDS, odnosno EMC ViPR.

Jedan resurs za sve

EMC ViPR je softverski definisana storidž platforma, odnosno, softversko rešenje koje postojeća storidž okruženja transformiše u jednostavnu, proširivu i otvorenu celinu. ViPR može da isporuči potpuno automatizovano storidž okruženje,  u cilju potpunog izkorišćenja softverski definisanog data‑centra. Ovo rešenje razdvaja podatke od hardvera koji se koristi, i kreira jedinstvenu celinu virtuelnog prostora za čuvanje podataka koji se fleksibilno prilagođava potrebama aplikacija i servera.

Pored toga, EMC ViPR i kontrolu nad pojedinačnim storidžima odvaja od hardvera, što omogućava da se kroz jedno rešenje upravlja hardverom različitih proizvođača, tipova i klasa, kao i da se sav raspoloživ prostor za skladištenje sa jednog mesta deli prema potrebana IT okruženja organizacije. S obzirom na to da je upravljanje podacima, odnosno fajlovima, i kontrola sistema međusobno razdvojeni – aplikacije i serveri mogu na uobičajen način da pristupaju svojim delovima storidža, uz iskorišćavanje prednosti hardvera koji se nalazi u pozadini sistema.

ViPR arhitektura

EMC‑ovo rešenje objedinjuje sva storidž rešenja korisnika, bez obzira da li su od jednog ili više proizvođača, i kreira jedinstven storidž resurs. To postiže zahvaljujući softverskim adapterima koji povezuju hardver sa ViPR softverom, praktično po plug and play principu. ViPR to radi sa storidž uređajima, kao i sa fiber‑optičkim svičevima, čime od korisnika uklanja kompleksnost hardverskog sistema i samo pruža njegovu osnovnu funkcionalnost uz iskorišćavanje specifičnih prednosti.

Pročitajte i:  CETIN novi korisnik državnog data centra u Kragujevcu

Na primer, administratori IT infrastrukture mogu definisati virtuelni storidž prostor za transakciona okruženja, gde se najbolje pokazuju karakteristike recimo enterprise storidž rešenja. S druge strane, cloud aplikacija za online deljenje fajlova i sadržaja nije osetljiva na performanse i  sasvim dobro bi radila i na uobičajenom, ekonomičnijem hardveru. U oba slučaja, korisnik dobija virtuelni storidž koji odgovara njegovim potrebama, bez da zna kakav se hardver nalazi u pozadini.

Na taj način, korisnici ne brinu o specifičnom uređaju gde čuvaju podatke, već kreiraju jedinstvene kombinacije hardvera i softverskih resursa, kako bi na pravi način zadovoljili specifične potrebe.

Servisi ViPR SDS‑a

EMC‑ovo rešenje za softverski definisan storidž se od virtuelizacije storidža i drugih SDS rešenja razlikuje po mogućnosti za proširivanje. Uz ViPR kao otvorenu platformu moguće je razviti nove servise koji predstavljaju jedinstvene kombinacije tipova podataka, pristupnih protokola i parametara vezanih za trajnost, dostupnost i zaštitu.

Neki servisi su već spremni za korisnike, kao na primer ViPR Object. Ovaj servis omogućava čuvanje i pristup nestrukturisanim podacima kao objektima smeštenim na sistemima koji barataju fajlovima. Ovo za organizacije predstavlja veliku prednost, jer postojeće aplikacije napravljene upravo za rad sa fajl sistemima ne moraju da se menjaju, već kroz ViPR Object ostvaruju potrebnu funkcionalnost.

Pročitajte i:  NEC i Facebook razvijaju polupetabitni kabl

S druge strane, ViPR HDFS donosi podršku za Hadoop distribuirani fajl sistem i omogućava da se aplikacijama koje intenzivno rade s podacima doda lokacijska komponente radi optimizacije funkcionisanja. Sva obrada bi se obavljala na lokaciji gde se podaci nalaze, bez nepotrebnog opterećivanja mrežnih resursa.

Na sličan način je storidž moguće pripremiti za različite potrebe i korisnicima i aplikacijama ga predstaviti kao konkretan servis koji mogu upotrebiti. Zahvaljujući ovom pristupu, moguće je definisati da se podaci za određeni servis nalaze na više različitih lokacija – kako na hardveru unutar kompanije, tako i u eksternim cloud resursima, kao i da istim podacima različite aplikacije pristupaju na različite načine. Tako se istovremeno smanjuje kompleksnost i dobija veća fleksibilnost postojećih resursa.

Jednostavnost i otvorenost

EMC ViPR s jedne strane pojednostavljuje i automatizuje često ponavljane poslove dodeljivanja storidž prostora primenom centralne kontrolne tačke za sve resurse u sistemu. Pored toga, zahvaljujući mogućnosti razvoja specifičnih servisa platforma je proširiva i prilagodljiva konkretnim potrebama korisnika. Uz sve to, ViPR je otvorena platforma koja kroz API podršku omogućava integraciju sa cloud resursima i razvoj raznovrsnih novih aplikacija i načina primene.

Era silosa i zatvorenosti podataka je na zalasku, a počinje era softverski definisanog storidža, kao i drugih delova i komponenti u data centru. Na tom novom polju, EMC ViPR je rešenje koje setom jedinstvenih karakteristika omogućava da i najkompleksnije hardversko okruženje, sa uređajima različitih proizvođača, sa praktično bilo kojom aplikacijom, postane veoma jednostavno za upravljanje i održavanje.

Marko Herman

 Objavljeno u časopisu connect broj 42

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,