ERP rešenja za planiranje po meri korisnika

Veliki broj korisnika zahteva pažljivo planiranje i primenu vrhunskih ERP rešenja. Kompanije naših sagovornika se bave prenosom električne energije i prevozom putnika. Oni su izabrali SAP i Microsoft Dynamics NAV.

PC.EDU (4)

Pažljivim planiranjem resursa može se mnogo uštedeti, ali se njihovom preraspodelom obavlja verovatno najvažniji zadatak koji stoji pred ovim kompanijama, a to je da postojećim korisnicima pruže najbolju moguću uslugu i, po mogućnosti, privuku nove korisnike.

Kako u tome mogu da pomognu SAP i Microsoft Dynamics NAV ERP sistemi, razgovaramo s našim sagovornicima Dejanom Matićem korporativnim direktorom za IKT u Elektromreži Srbije i Milanom Jovanovićem, zamenikom generalnog direktora za IT, saobraćaj, održavanje i nabavku u Niš Ekspresu

Predstavite nam ukratko informacioni sistem vašeg preduzeća… Koliko imate zaposlenih, koliko je aktivnih korisnika računara, koliko je korisnika ERP-a?

Dejan Matić: Jedinicu za IKT u okviru JP Elektromreža Srbije (JP EMS – 1336 zaposlenih) čine četiri sektora sa 95 zaposlenih u širokom obimu aktivnosti na održavanju i razvoju IKT sistema.

Na transportnom nivou dominatan je autonoman telekomunikacioni sistem sa preko 3.800 km optičkih linkova na celoj teritoriji Republike Srbije i 180 SDH i PDH uređaja. Raspoloživošću od preko 99,99% obezbeđena je visoka dostupnost svih IKT servisa, stabilna razmena podataka sa susednim kompanijama za prenos električne energije i pravilan rad sistema za zaštitu dalekovoda.

Sa preko 200 centralno administriranih mrežnih uređaja, oko 850 računara i više od 80 servera u virtuelnom okruženju, kao i praćenjem najnovijih trendova iz domena sigurnosti IT sistema, razvijena je IT infrastruktura koja obezbeđuje stabilnost, skalabilnost i sigurnost svih tehničkih i poslovnih informacionih sistema.

Milan Jovanović „Niš-Ekspres” AD je vodeća kompanija u prevozu putnika u zemlji.

Složena organizaciona struktura, veliki broj zaposlenih, mnoštvo raznorodnih procesa koji se odvijaju unutar jedinstvene celine, veliki broj podataka kao i potreba za blagovremenim i tačnim informacijama nametnula je potrebu izrade integralnog informacionog sistema podržanog savremenim IT tehnologijama.

Osnova Informacionog sistema Niš-Ekspresa je virtuelna infrastruktura. S obzirom na delatnost, struktura sistema Niš-Ekspresa, koji upošljava više od 1500 radnika, je veoma složena i podrazumeva više dislociranih LAN-ova povezanih VPN servisom, preko 400 radnih stanica i više stotina mobilnih uređaja. Implementacijom ERP-a značajno je smanjen broj radnika. Unosom dokumentacije i praćenjem procesa bavi se oko 60 korisnika.

Koji je ERP vaš trenutni izbor i zašto?

EMS SAP Niš Ekspres Microsoft Dynamics NAV

Dejan Matić: Pri izboru ERP rešenja postavili smo nekoliko strateških ciljeva: stvaranje pouzdane informacione podrške poslovnim procesima, efikasno upravljanja resursima, uspostavljanje procesa kontrole i stvaranje preduslova za pouzdanu podršku u odlučivanju. SAP ERP sistem je u potpunosti odgovarao postavljenim ciljevima.

Milan Jovanović: Detaljnim sagledavanjem potreba Niš-Ekspresa, razmatranjem nekoliko ponudjenih rešenja Niš-Ekspres se odlučio za Microsoft Dynamics NAV – ERP rešenje koje je implementirano u saradnji sa dugodišnjim IT partnerom. Jedna od najvažnih činjenica pri donošenju odluke je bila što je izabrano rešenje podrazumevalo najefikasniju implementaciju i isporuku u delu kompletne infromatičke infrastrukture, savremeni model isporuke (Cloud), integraciju i objedinjavanje svih procesa u jedinstven informacioni sistem, kao i centralizovano izveštavanje.

Kada ste implementirali postojeći ERP?

Dejan Matić: Početkom 2012. godine u JP EMS je počela realizacija projekta implemetacije SAP ERP sistema za oko 200 korisnika

Milan Jovanović: Microsoft Dynamics NAV je u kompaniji Niš-Ekspres u implementaciji od janura 2015 godime.

Koliko dugo je trajala implementacija i šta je bio najveći izazov pri implementaciji?

Dejan Matić: Tokom realizacije projekta koji je trajao 12 meseci identifikovani su brojni rizici od kojih su najznačajniji preopterećenost ključnih kadrova i kvalitet podataka koji se migriraju u novi sistem. Pravilnim pristupom upravljanju rizicima i značajnim angažovanjem svih zaposlenih projekat je uspešno završen početkom 2013. godine

Milan Jovanović: Implementacija ERP-a je započela septembra 2014. Na početku su definisani glavni ciljevi tog projekta, definisane funkcionalne potrebe i uradjeno je planiranje vremenskog okvira za realizaciju sistema. Korišćenje Cloud platforme omogućilo je uštedu u vremenu pa se paralelno sa postavljanjem IT infrastrukture radilo na obuci korisnika i importu podataka iz starog sistema

Koliko su ispunjena vaša očekivanja i kakav je uticaj ERP-a na vaše poslovanje?

Dejan Matić: Implementiran je jedan sistem koji pokriva poslovne procese u okviru finansija i računovodstva, upravljanja osnovnim sredstvima, kontrolinga, nabavke, magacinskog poslovanja, prodaje i investicija i pokriveno je ukupno 105 procesa. Posebno je važno napomenuti da je za uspeh ovako kompleksnih projekata od ključnog značaja puna podrška menadžmenta naše kompanije, poštovanje principa projektnog upravljanja i fokusiranje na procese a ne samo na funkcionalnosti.

Milan Jovanović: Uvodjenje ERP-a je ispunilo očekivanja pre svega u delu optimalng uposlenja kapaciteta, upravljanje sredst­vima i zposlenima, što je imalo za rezultat i povećanje produktivnosti. Dostupnost informacija na svim nivoima, efikasnija kontrola i praćenje poslovanja su na ovaj način stvorili uslove za uspešan rad i razvoj firme.

Da li u tekućoj godini planirate značajne promene u informacionom sistemu vaše kompanije? Šta ćete uskoro menjati ili unapređivati?

Dejan Matić: Daljim unapređenjima, obukama zaposlenih i uvođenjem novih modula (SAP HR, SAP BI, SAP BPC) tokom 2014. i 2015. godine benefiti enterprise rešenja i pozitivan uticaj na poslovanje dolaze do svog punog izražaja. Kroz implementacije novih sistema kao što su DMS (Document Management System ) ili EAM (Enterprise Asset Management System ) planirana je i intergracija sa SAP ERP okruženjem u cilju što boljeg pokrivanja end-to-end procesa i stvaranja integrisanog informacionog sistema.

Milan Jovanović: Konkurencija na tržištu kao i bogat vozni park zahtevaju uvođenje savremenog sistema za planiranje i realizaciju saobraćaja, uređaja za praćenje i kontrolu stanja vozila, pa su i dalji planovi za razvoj IS usmereni u tom pravcu.

Tehnički sistem upravljanja čine dva Scada sistema (primarni i rezervni) za kontrolu stabilnosti i upravljanje elektroenergetskim sistemom zemlje u okviru Nacionalnog dispečerskog centra (NDC), zatim Scada sistemi u 5 Regionalnih dispečerskih centara koji, uz ostale informacione sisteme za potrebe upravljanja, obezbeđuju Republici Srbiji ulogu regionalnog lidera u koordinaciji elektroenergetske sigurnosti.

Tokom 2014 godine implementiran je novi rezervni Scada sistem u NDC-u u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin, koji je proizvod domaćeg znanja i iskustva. Osim tehničkih sistema upravljanja u JP EMS se permanentno radi na daljem unapređenju informacionih sistema za podršku tržištu električne energije kroz projekat impelemantcije novog MMS (Market management system) sistema tokom 2015. i 2016. godine i unapređe­nje sistema za alokaciju prekograničnih kapaciteta prelaskom na virtuelno okruženje (tokom 2015. godine).

Važno je napomenuti da većina ovih sistema radi u režimu 24/7 što je poseban izazov za sve koleginice i kolege koji rade na poslovima održavanja i razvoja.

Dejan Matić, korporativni direktor za IKT

Niš-Ekspres AD postoji od 1951. godine. Osnovna delatnost preduzeća je prevoz putnika gradskim, međugradskim i međunarodnim linijama sa više od 350 konfornih vozila.

Od 1996. godine Niš-Ekspres se veoma uspešno bavi i proizvodnjom vozila. Za autobus visoke turističke klase NIBUS 400 u 2006. godini Niš-Ekspres je dobio najviše republičko priznanje za nov proizvod Srbije.

Niš-Ekspres je zaokružena privredna celina u kojoj se osnovna delatnost – prevoz putnika, uspešno nadopunjuje nizom delatnosti i usluga kao što su servisiranje i održavanje vozila, proizvodnja autobusa, registracija i osiguranja vozila, auto škole, ugostiteljstvo. Stabilan i pouzdan informacioni sistem je neophodan kako bi se uspostavila kontrola svih poslovnih procesa u ovako kompleksnoj kompaniji.
Milan Jovanović, zamenik generalnog direktora za IT, saobraćaj, održavanje i nabavku

Vesna Čarknajev

(Objavljeno u časopisu PC#221)

Facebook komentari:

Tagovi: , , , , , , ,