Zebra

ERP u svetu Androida

Kada govorimo o modernom ERP‑u, mogućnost rada sa mobilnih uređaja se podrazumeva. AB Soft takvu opciju nudi već godinama, a najnovija verzija aplikacije pokriva poslove popisa i terenske prodaje i razvijena je za sveprisutni Android

Man hand holding the smartphone with blank screen

Za AB Soft‑ov poslovno‑informacioni sistem rad na mobilnim uređajima nije novost. Ova solucija je podržana već godinama i uspešno se koristi u poslovima kao što su inventari. To rešenje je najpre razvijeno za Microsoft Windows operativni sistem, ali kako je Android definitivno zavladao tržištem, obezbeđena je i aplikacija koja, pored poslova vezanih za popis, pokriva i terensku prodaju.

Lako i brzo

Arhitekta ove aplikacije Goran Milovanović kaže da su mnoge prednosti na strani Android‑a. Široko dostupna ogromna paleta uređaja, različitih kako po tipu tako i po performansama i ceni, čini da praktično nema prepreke u izboru i primeni.

Bar4A možete da pokrenete kako na pametnim telefonima, tako i na tabletima, a jedino ograničenje je da se koristi verzija 4.1.2 ili novija. Kada malo razmislimo, danas skoro i da nema uređaja koji koristi stariju verziju Androida.

Pročitajte i:  Buduće Samsung pametne satove možda će pokretati Wear OS

Da biste koristili Bar4A nije potrebna stalna veza sa bazom podataka. Sistem je realizovan tako da se na uređaj u procesu sinhronizacije prenose svi neophodni podaci, a da se potom same aktivnosti, bilo tokom popisa ili terenske prodaje, obavljaju u takozvanom off‑line režimu. Ovakav način rada je odabran na osnovu dugogodišnjeg iskustva u razvoju i primeni mobilnih aplikacije. Milovanović kaže da, iako je danas široko rasprostranjena dostupnost Interneta sa mobilnih uređaja, za poslovne primene u kojima se očekuje visoka pouzdanost transakcija nad bazom podataka, kritični nivo brzine i stabilnosti nije dostignut. To se ne odnosi samo na prenos podataka preko Interneta, na primer kroz mreže mobilnih operatera, već i u slučajevima kada su mobilni uređaji preko WiFi‑ja povezani u lokalnu računarsku mrežu. Iole veći magacin je teško pokriti kvalitetnim WiFi signalom. U takvim uslovima, svako rešenje on line pristupa do baze zna da značajno uspori, pa čak i da onemogući rad.

Sam rad, kako smo se uverili tokom demonstracije, je veoma intuitivan i logičan. Od prvih koraka, instalacije i podešavanja parametara rada, sve liči na bilo koju drugu Android aplikaciju. Unos podataka, koji je najvažniji za nesmetano obavljanje posla, je moguć na više načina. Na primer, izbor artikala može da bude preko tastature, izborom, odnosno pretragom šifarnika ili očitavanjem bar‑koda. Da bi se olakšao unos količina, zavisno od funkcionalnosti koja se koristi, početna može da bude predefinsana kroz parametre aplikacije, a svaki kreirani dokument se, sve do sihronizacije i finalnog prenosa u centralni sistem, čuva u jednoj od fascikala koje su na raspolaganju. Ovaj način rada je dobro poznat korisnicima AB Soft‑ovog ERP‑a, tako da je proces prilagođenja sa desktop na Android aplikaciju praktično trenutan.

Pročitajte i:  GoPro - vaši eksperti za Business Central

Veza sa centralom

Sihronizacija podataka sa centralnim sistemom je moguća u svakom trenutku rada. Dovoljno je samo postojanje kvalitetne veze sa Internetom ili lokalnom računarskom mrežom. Tokom sinhronizacije dokumenti kreirani na mobilnom uređaju se prenose u bazu podataka i, po potrebi se ažuriraju šifarnici, parametri i prava pristupa funkcionalnostima sistema. Vodilo se računa da se ceo postupak odvija sa što manjim zauzećem mrežnih resursa čime se proces skraćuje, uz povećanje pouzdanosti transakcija.

www.absoft.rs

Milan Bašić

 

Objavljeno u časopisu PC#232

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,