ASUS ROG Flow

Eset za decu i roditelje

Internet je neodvojivi deo naših života, a zahvaljući mobilnim uređajima i jedno od prvih „prostranstava“ u koja zakoračuju najmlađi. Svesni raznolikosti korisnog ali i štetnog sadržaja s kojim se mališani mogu susresti, roditelji su s pravom zabrinuti na koji način omogućiti deci da istražuju samo ono što je prikladno njihovom uzrastu. U tome nam može pomoći najnoviji ESET Parental Control

slika1

Ako pripadate generacijama koje su odrasle na PC računarima, sigurno se sećate „naivnosti“ tog doba kada je reč o igricama, korisnim programima, umrežavanju putem dial‑up veze. Roditeljima je tada najveći problem bio to što njihova deca silno vreme provode pred monitorima. Vremena su se promenila, pa tako nije neobično da deca, čak i u nižim razredima osnovne škole, imaju pametne telefone koji po mogućnostima daleko prevazilaze stone računare prošlih vremena. U eri 4G brzina i otvorenih WiFi konekcija, Internet i baš svi sadržaji na njemu dostupni su lakše nego ikada, pa ne iznenađuju vesti o traumama koje mališani preživljavaju zbog neadekvatnog korišćenja društvenih mreža i sajtova s neprikladnim sadržajima.

Pročitajte i:  eLikvidatura – pokretna traka za ulazne fakture

Deca u virtuelnom svetu

ESET Parental Control predstavlja jedno od novijih rešenja koje će roditeljima omogućiti da na jednostavan način zaštite decu u virtuelnom svetu, baš kao što uspevaju da održe kontrolu nad opasnostima koje vrebaju u stvarnom svetu. Aplikaciju je dovoljno instalirati na uređaje kojima mališani imaju pristup i zaštititi taj pristup pogodnim PIN‑om, nakon čega se može pristupiti podešavanjima.

Opcije sistema zaštite grupisane su u više sekcija, od kojih su osnovne filtriranje neadekvatnih sajtova i sadržaja. Za početak, dovoljno je da unesete broj godina mališana i mnoge kategorije poput kockanja/klađenja, piratskih sajtova ili društvenih mreža biće automatski isključene. Spisak kategorija (ne)dozvoljenih sajtova i sadržaja možete prilagođavati prema potrebama.

Aplikacija nema isključiv zadatak da „bespogovorno“ blokira sve što roditeljima nije po volji, pa je tako možete (makar u početku) podesiti u Monitoring‑only režim, koji će dozvoliti kompletan Internet saobraćaj i detalje prikazati u okviru izveštaja i statistike.

Za po­če­ta­k je do­volj­no da une­se­te broj go­di­na ma­li­ša­na i mno­ge ka­te­go­ri­je po­put ko­cka­nja/kla­đe­nja, pi­rat­skih saj­to­va ili  dru­štve­nih mre­ža bi­će auto­mat­ski is­klju­čene
Za po­če­ta­k je do­volj­no da une­se­te broj go­di­na ma­li­ša­na i mno­ge ka­te­go­ri­je po­put ko­cka­nja/kla­đe­nja, pi­rat­skih saj­to­va ili  dru­štve­nih mre­ža bi­će auto­mat­ski is­klju­čene

 

Restriktivni i nadzorni mod

Dva režima rada (restriktivni i nadzorni) ne odnose se samo na Internet već i na korišćenje aplikacija, pa postoji mogućnost zabrane ili odobrenja korišćenja omiljene igrice ili nekog drugog programa instaliranog na mobilnom uređaju. Stara briga roditeljska o vremenu provedenom pred ekranom nije zanemarena, pa za maksimalan broj minuta koje će mališan moći da provede u virtuelnim vodama, moraćete da se izborite u otvorenom razgovoru, a aplikacija će prihvatiti svaku minutažu koju joj uneste. Važno je napomenuti i da jednom podešeni limiti ne predstavljaju „munju u kamenu“ – ukoliko budu dosegnuti, mali korisnik može vam poslati poruku s molbom za „još samo nekoliko minuta više“, koju vi možete odobriti (ili ne).

Pročitajte i:  ESET Protect Cloud: Efikasna zaštita

Osim kontrole korišćenja, aplikacija sadrži i veoma važnu funkciju lociranja mobilnog uređaja, kao i mogućnost da detetu pošaljete poruku da se javi ili ga prosto podsetite gde treba da bude. Iako većina starijih mališana neće biti srećna nakon što im se ograniči korišćenje ličnog uređaja, najmlađim godištima laka i jednostavna navigacija s prilagođenim rečnikom može se pretvoriti u zanimljivo iskustvo koje će ih dodatno motivisati da koriste preporučene sadržaje. Nažalost, u inicijalnoj verziji, još uvek samo na engleskom jeziku.

www.extreme.rs

Kristijan Lazić

Objavljeno u časopisu PC#228

Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: , , ,