Top50 Glas publike

EXCEL – Formatiranje više radnih listova

I vi imate Excel fajlove u kojima postoji mnoštvo radnih listova sa istim tabelama koje imaju identična zaglavlja i formatiranje, a neretko i isti broj kolona i redova?formatiranjelistova

Ove tabele često su odraz nekih vremenskih perioda kao što su meseci i godine, različite geografske lokacije ili neko već slično razgraničenje koje nas tera da iste tabele uredno slažemo i gomilamo jednu pored druge.

Takav način rada veoma je zgodan zato što su sve tabele tu, na jednom mestu, a kada ih ima previše, onda jednostavno otvorimo novi fajl, na primer na početku nove godine, a stari s podacima za proteklih dvanaest meseci ostavimo reimenovan pored, odložimo ili arhiviramo na sigurno mesto. Istovetna situacija nastaje i kada neke npr. geografske lokacije postanu složene, kad dođe do neke reorganizacije ili prosto kada se neki projekat završi i stare tabele više nisu aktuelne.

Zanimljiva situacija nastupa kada poželimo da preformatiramo tekuću tipsku tabelu i da tu promenu sprovedemo kroz sve odgovarajuće radne listove.

Pojedinačno ručno menjanje može lako da se primeni kada imamo samo nekoliko tabela, a promene se sprovode kroz jedan ili dva jednostavna koraka. Kada nastupi nešto složenije i masovnije, ne samo da posao promene postaje zamoran i oduzima mnogo vremena, već se pojavljuje greške, jer je teško jednoobrazno formatirati sve tabele kroz mnoštvo radnih listova. Nekad je moguće uraditi lančani copy / paste pojedinih redova ili kolona, a nekada ni to nije dovoljno.

Pročitajte i:  Power Query: parametri

Excel nudi potpuno prirodno i logično rešenje. Ukoliko su vaše tabele nastale copy / paste procesom i zauzimaju iste pozicije u radnim listovima, onda je potpuna automatizacija ovog procesa vrlo jednostavna. Ukoliko pak tabele nisu na istim mestima, bilo bi dobro da ih pomerite dodajući ili uklanjajući nepotrebne redove i kolone. To može da potraje duže od same intervencije, ali isplati se standardizovati radne listove zbog svih budućih grupnih izmena formatiranja i punjenja tabela.ExcelBajtoviFormatiranje

Da biste promenili formatiranje grupe tabela, postavite se na prvi radni list koji se menja, a nakon toga pritisnite i držite taster Ctrl i klikćite na sve tabove s nazivima radnih listova koje editujete. Sada su radni listovi „povezani“. Promenite ili unesite podatke koje želite da umetnete u sve grupisane radne listove, a ukoliko njih treba i formatirati, selektujte polje ili grupu polja/redova/kolona u koje ćete preformatirati. Kliknite desnim tasterom miša na odabranoj površini i upotrebite Mini toolbar koji se pojavljuje da biste definisali nove opcije formatiranja. Potvrdite sve to sa i kliknite na bilo koji neselektovan tab na liniji radnih listova.

Pročitajte i:  Microsoft Excel je predstavio neverovatnu novu funkciju

Podrazumevani Mini toolbar pojavljuje se iznad kontekstnog menija i sadrži najčešće korišćene komande, ali ukoliko vam one nisu dovoljne, možete da odaberete stavku Format Cells koja se pojavljuje u kontekstnom meniju i omogućava finija podešavanja. Još jedan koristan trik jeste da, ukoliko ste selektovali i grupisali za promene sve postojeće radne listove, poništavanje grupisanja možete da izvedete i korišćenjem desnog klika na bilo koji selektovan tab radnog lista i nakon toga izborom Ungroop Sheets iz menija.

(Objavljeno u Časopisu PC#223)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , ,