Excel – Logičko IF u formulama

Kada radimo sa formulama, često se ukaže potreba za različitim obradama u zavisnosti od konkretne vrednosti polja.

PCPress.rs ImageFunkcija IF proverava da li su ispunjeni uslovi i, u zavisnosti od toga, dodeljuje razne vrednosti polju. Formula se najčešće unosi u ćeliju direktnim kucanjem, u obliku:

=IF (logički_test, vrednost_za_tačno, vrednost_za_netačno)

Recimo, =IF(D2>D3,D4,D5) što dobija vrednost polja D4 ako je D2 veće od D3, a u suprotnom dobija vrednost polja D5. IF može i da se unese korišćenjem Function Library sa Formulas ribbon‑a, korišćenjem Insert Function ikone. Pred nama se otvara formular u kojem polje Search for function unosimo IF, pa sa Go i OK prelazimo na naredni korak zadavanja argumenata funkcije. Najpre zadajemo logički uslov, npr. poređenje dva polja. Nakon toga zadajemo vrednost koja se izračunava ako je logički uslov ispunjen, a u trećem polju vrednost koja se uzima ako uslov nije ispounjen. Još dok se nalazimo u formularu, zadate vrednosti se izračunavaju paralelno sa popunjavanjem i definisanjem polja, tako da imamo sjajnu mogućnost da odmah uo;imo i ispravimo greške.

Pročitajte i:  Poznato koliko će koštati Microsoft Office 2021

Vrednosti koje se dodeljuju mogu da budu i matematički izrazi (na primer =IF (D2>=D3,D5+D4,D5/D4)), druge formule (=IF (D2>=D3, MAX(D5,D4), MIN(D5,D4))), tekstualne vrednosti (=IF (D2>=D3, „D2 je veći ili jednak“, „D2 je manji“)), a moguće je i ugnežđavanje novih IF logičkih ispitivanja:

=IF (logički_test, IF (logički_test2_za_tačno,

prva_vrednost_za_tačno, prva_vrednost_za_netačno),

IF (logički_test3_za_netačno, druga_vrednost_za_tačno,

druga_vrednost_za_netačno))

IF funkcija u Excel 2010 dozvoljava do 64 nivoa, dok su starije verzije dozvoljavale „samo“ 7 nivoa ugnežđenih ispitivanja logičkih vrednosti. Ovo bi u svakom slučaju trebalo da bude dovoljno, jer već posle nekoliko nivoa funkcija postaje veoma složena.

Uređuje Ladislav Struharik

(Objavljeno u PC#192)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,