BIZIT 2022

Excel – Međuzbirovi i konačni zbir

Dodavanje međuzbirova može značajno da popravi upotrebljivost raznih tabela koje rade s numeričkim podacima koji su razdeljeni po vremenskim serijama, geografskim ili drugim osobinama kao što su modeli, boje ili već nešto slično. Konačni zbir koji se trivijalno dodaje na kraj svakog reda ili kolone nije dovoljno dobar da nam prikaže preciznu distribuciju i trend koji se lako primeti pri međuzbirovima, koji se mnogo komplikovanije dodaju u tabelu, a pri tome mogu i da naruše ne samo njenu funkcionalnost već i konačni vizuelni izgled i upotrebljivost.

Excel Saveti

Ručno dodavanje međuzbirova prilično je mučno kada radimo s većim tabelama ili sa ad hoc tabelama koje su nam potrebne samo nakratko kao međukoraci ka konačnom proračunu. Na sreću, Excel poseduje automatiku i za ovaj problem. Često moramo da organizujemo podatke u radnom listu po jednom ili više kriterijuma, na primer tabela koja sadrži podatke o prodaji u četiri prodavnice tokom meseci tekuće godine. Moguće je situaciju još iskomplikovati i dodatno pratiti prodaju po konkretnim proizvodima i kategorijama. U našem jednostavnom primeru pratićemo promenu vrednosti kolone Mesec.

02-ExcelMedjuzbirovi

Međuzbirovi za prodavnce formiraće se na kraju niza vrednosti koje pripadaju određenom mesecu i pregledno umetati u nove redove. Na kraju tabele pojaviće se i konačni zbirovi koji sumiraju sve međuzbirove. Svi zbirovi ponovo će se automatski sračunavati kada god se promeni neka od praćenih vrednosti u tabeli.

Za dodavanje međuzbirova kliknućemo na bilo koje polje iz opsega koji obrađujemo, otvoriti Data tab i u Outline grupi pronaći Subtotal. Sledi klik na strelicu za otvaranje padajuće liste u polju At Each Change In, a onda i na konkretnu vrednost po kojoj se formiraju međuzbirovi, u našem slučaju to je kolona Meseci. Sledi klik na strelicu pored Use Function ukoliko nećemo da računamo sumu već neku drugu funkciju – npr. umesto podrazumevanog Sum stavimo Count za prebrojavanje članova ili Average za računanje prosečne vrednosti. Ostaje još da selektujemo kolone koje treba da imaju sračunate međusume, što su kod nas prodavnice od 1 do 4.

Da bismo uklonili međuzbirove kliknućemo na bilo koje polje iz opsega tabele proračuna međuzbirova, izabrati Data tab, pronaći Outline / Subtotal i kliknuti na Remove All.

(Objavljeno u Časopisu PC#222)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,