BIZIT 23

Excel – zaglavlja i podnožja, orijentacija strane

Kreiranje zaglavlja i podnožja

PCPress.rs ImageZaglavlja i podnožja sadrže informacije koje se pojavljuju na vrhu i dnu svake stranice odštampanog radnog lista. Mogu da se izaberu unapred pripremljeni sa uobičajenim informacijama o vašoj datoteci, ali možete kreirati i prilagođena zaglavlja i podnožja. Excel dolazi s listom pripremljenih izraza koje možete ubaciti po potrebi. Njima ćete prikazati određene informacije o svom radnom listu, kao što su redni brojevi stranica ili imena datoteka. Zaglavlja mogu sadržati i korisne informacije, kao što je ime radne sveske, a uobičajeno je da podnožja, osim podrazumevanih brojeva stranica, sadrže još i imena datoteka, datume kreiranja ili poslednje izmene.

Da biste dodali zaglavlje i podnožje, kliknite na Insert tab zatim na Header & Footer pa na Header. Kliknite na gotovo zaglavlje koje želite da koristite. Zatim kliknite na Footer i onda na predefinisano podnožje koje vam se dopada.

Da biste sami zadali zaglavlje i podnožje, kliknite na Insert tab, zatim na Header & Footer, pa na Header ili Footer (zavisno gde želite da se pojavi novi tekst) i upišite tekst u odgovarajuće polje. Postavite kursor u zaglavlju ili podnožju gde želite da se novi tekst pojavi pa potvrdite izbor da biste umetnuli novi tekst. Nakon toga, možete i da kliknite na tab File, a zatim na Print da biste pregledali nova zaglavlja i podnožja pre štampanja.

Pročitajte i:  Interakcija s objektima

Možete i da promenite veličinu vaših zaglavlja i podnožja. Kliknite na tab Page Layout, zatim na strelicu proširenja dijaloga grupe Page Setup, pa u dijalogu Page Setup, ako je potrebno, kliknite na karticu Margins. Unesite novu visinu za zaglavlje u Header polju, a novu visinu podnožja u polju Footer i kliknite OK.

Podešavanje orijentacije stranice

Dok gledate svoj radni list i razmišljate kako želite da izgleda na odštampanoj stranici, budite uvek svesni da imate mogućnost izbora štampanja u dva režima: u vertikalnom (portret) ili horizontalnom (pejzaž, landscape). Režim pejzaža je koristan kada imate puno kolona u radnom listu. To su, na primer, tabele u radnim listovima za čuvanje kontakata s klijentima ili informacije o prodaji proizvoda. Radni list možete rasporediti na određeni unapred zadat broj odštampanih stranica, što vam pomaže ako imate određenu kvotu ili obavezu da u izveštaju bude striktno paran ili neparan broj stranica.

PCPress.rs ImageDa podesite orijentaciju stranice, kliknite na karticu Page Layout, zatim na Orientation, pa izaberite opciju Portrait ili Landscape. Generalno, Portrait birate za dugačke radne listove koji nisu mnogo široki, a Landscape za radne listove s mnogo kolona.

Pročitajte i:  Microsoft uvodi Python u Excel 

Tabela na fiksnom prostoru

Želite da vaša tabela stane na tri strane, a neka se Microsoft Excel potrudi da to spakuje kako zna? Kliknite na karticu Page Layout pa u grupi Scale To Fit kliknite na Width down i izaberite broj stranica koje vaš radni list treba da ima kada se štampa. U grupi Scale To Fit kliknite na strelicu nadole i izaberite broj vertikalnih stranica koje vaš radni list treba da ima kada se štampa. Ako želite da se radni list štampa na deset ili više stranica, kliknite na donju strelicu stavki Width ili Height i kliknite na More Pages. Zatim, koristeći kontrole Page tab‑a u dijalogu Page Setup izaberite opciju Fit To i upišite odgovarajući broj redova ili kolona koji bi trebalo da se stisnu u postojeću stranicu. Kliknite na OK.

Pokušajte i da izaberete tab Page Layout, a zatim kliknete na Page Setup grupu. U dijalogu Page Setup, idite na tab Page, a zatim izaberite opciju Fit To. Unesite 1 u S Page(s) Wide polje i izbrišite sadržaj Tall polja. Radni list sada se uklapa na jednu stranicu po širini, ali štampa se širi po visini ako je to potrebno, pa može doći do preloma i štampanja na dva ili više listova papira.

Pročitajte i:  Interakcija s objektima

(Objavljeno u PC#246)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: