Dahua

Faktori uspeha za HR sektor

Radno okruženje se ubrzano menja zahvaljujući ulasku mladih ljudi na tržište rada, kao i zbog sve brže primene raznovrsnih tehnoloških rešenja za različite aktivnosti unutar poslovnih organizacija. Kako broj milenijalaca na tržištu rada bude rastao i postajao dominantan, za kompanije će biti sve važnije da prate tehnološke trendove kako bi privukle nove talente i bile ispred konkurencije. Zato je veoma važno da se HR sektori kompanija opreme na adekvatan način i spremni dočekaju turbulentna vremena, da bi se izborili sa novim trendovima i izazovima. O tome, kao i o načinima na koje SAP može da pomogne da se oblast ljudskih resursa uredi, pričali smo sa Anom Đokić, konsultantkinjom za implementaciju SAP SuccessFactors rešenja.

PCPress.rs ImageKoji trendovi i izazovi će obeležiti oblast upravljanja ljudskim resursima u tekućoj, 2018. godini?

Postoji pritisak na kompanije svih veličina da napreduju u kontekstu digitalne transformacije, oslanjajući se na svoje ljude i agilnost organizacije, kao i da pravovremeno odgovore na promene u domenu pravne regulative. Firme moraju biti u stanju da privuku, razviju i zadrže najbolje ljude – dakle da iskoriste njihov pun potencijal i povežu ih sa svrhom i osnovnom misijom kompanije. U isto vreme, ljudi očekuju drugačije iskustvo na poslu, naročito kada je u pitanju tehnologija, žele da rade kako žive – povezani s drugima, intuitivno i u realnom vremenu.

Digitalizacija poslovanja je pojam u trendu, ali i realna potreba. Kakav je odnos digitalizacije poslovanja i upravljanja ljudskim resursima? Šta dolazi prvo?

Svaka digitalna transformacija zahteva upravljanje organizacionim promenama. Ljudi tu imaju ključnu ulogu, da analiziraju uticaj promene, da osposobe zaposlene za nove procese i procedure, kao i za korišćenje novih IT alata.

HR digitalna transformacija, kao prvi korak, može poslužiti kao odličan primer digitalne transformacije koja će nastati u drugim oblastima, jer HR se tiče svih zaposlenih u kompaniji, a teme su lako razumljive svima. Smatram da posle HR transformacije, zaposleni mogu znatno lakše da prihvate transformaciju ostalih oblasti poslovanja i time ostvare značajno veću vrednost kompaniji.

Šta SAP SuccessFactors omogućava u domenu digitalizacije upravljanja ljudskim resursima?

SAP SuccessFactors stavlja ljude u središte digitalne transformacije, fokusirajući se na inovacije koje omogućavaju povezivanje ljudi sa svrhom kompanije. Zato što svrha motiviše ljude, a oni ostvaruju poslovne rezultate. Sve počinje značajnim i smislenim korisničkim iskustvom. SAP SuccessFactors rešenje dostupno je na svim uređajima i prilagođeno je svakom korisniku, u skladu s njegovom ulogom u kompaniji. Zaposleni su u svakom trenutku angažovani i povezani. Dizajn aplikacije napravljen je tako da bude intuitivan i lak za korišćenje.

To vodi ka dubljem otkrivanju i usvajanju SAP SuccessFactors rešenja, koje obuhvata sve segmente poslovanja vezane za ljudske resurse – upravljanje talentima (od samog početka kada kompanija oglasi otvorene pozicije, preko zapošljavanja i inicijalne obuke zaposlenog, preko definisanje ciljeva za zaposlenog i ocenjivanja njegovog učinka, do određivanja adekvatne kompenzacije, a zatim planiranja njegovog razvoja i nasleđivanja), osnovne HR funkcije – evidencija zaposlenih, organizacioni menadžment, platni spisak, pogodnosti, kao i upravljanje vremenom i prisustvom. Tu su, naravno, i bogate mogućnosti izveštavanja kroz analitiku i planiranje radne snage.

To nije sve, moramo povezati HCM sa ostalim oblastima poslovanja. SAP SF predstavlja sigurnu i povezanu HCM platformu koja omogućava integraciju s ostalim SAP‑ovim rešenjima, kao i integraciju s dodatnim funkcionalnostima koje pruža više od 130 postojećih aplikacija, putem SAP cloud platforme.

Kako SAP SuccessFactors pomaže kompanijama da se izbore sa izazovima koje ste pomenuli?

SAP SuccessFactors konstantno se bavi inovacijama svojih rešenja kako bi pomogao kompanijama da odgovore na postojeće trendove i zahteve. Što se tiče poštovanja pravnih regulativa, SAP SuccessFactors pruža korisnicima tehničke mogućnosti da odgovore na njih, uključujući i najnovije uredbe, kao što je GDPR o kojem se puno priča poslednjih meseci.

Koji sve elementi čine SAP SuccessFactors HCM paket?

SAP SuccessFactors portfolio kompletno je HCM rešenje koje obuhvata  JamSAP (rešenje za kolaboraciju),  Recruiting Marketing & Recruiting Management (rešenja za oglašavanje, nalaženje i regrutovanje novih zaposlenih), Goal and Performance Management (rešenje za postavljanje ciljeva u upravljanju učinkom), Compensation Management (rešenje za upravljanje učinkom i nadoknadom), Development Planning (rešenje za planiranje razvoja zaposlenih), Succession Management (rešenje za planiranje nasleđivanja radnih pozicija), Learning (rešenje za učenje), Workforce Planning and Analytics (analitika i planiranje radne snage), Onboarding (rešenje za pripremu novozaposlenih), Employee Central & Payroll (rešenja za osnovne HR funkcije u upravljanju platnim spiskom), Time and Attendance (rešenje za upravljanje vremenom i prisustvom na radu).

PCPress.rs Image
Ana Đokić, konsultantkinja za implementaciju SAP SuccessFactors rešenja

Svaka kompanija je različita, kao i njene potrebe za određenim HR funkcionalnostima. Ovde treba pomenuti fleksibilnost uvođenja pojedinačnih modula iz SAP SuccessFactors domena, a u skladu s jedinstvenošću svake organizacije. Tako korisnici mogu da se opredele za bilo koji modul iz portfolija, koji im je u tom trenutku najpotrebniji i time optimizuju svoju investiciju.

Koji tipovi drugih poslovnih rešenja (ERP, BI…) mogu da se integrišu sa SAP SuccessFactors?

S tehničke strane, moguće je razviti većinu interfejsa s drugim poslovnim rešenjima. Međutim, pošto govorimo o digitalnoj transformaciji, preporučuje se korišćenje standardnih, predefinisanih veza, a one postoje ka SAP rešenjima. Što se tiče veze sa business intelligence rešenjima, postavlja se pitanje da li je ona uopšte potrebna. Iskustvo mnogih korisnika govori da je Workforce Analytics modul dovoljan za izveštavanje.

Kakvim kompanijama je SAP SuccessFactors pre svega namenjen?

SAP SuccessFactors radi u cloud okruženju i može da se koristi u organizacijama svih veličina. U našem regionu koriste ga kompanije Sberbank i Societe Generale banka u Srbiji, Luka Koper, Telekom Slovenije i Gorenje u Sloveniji, Pliva, INA, Zagrebačka banka u Hrvatskoj, Ficosota u Bugarskoj…
www.successfactors.com

(Objavljeno u PC#253)

Facebook komentari:
SBB