ASUS Zenbook

FastInfo iz ugla korisnika

Da je poslovno izveštavanje sve značajnije za uspeh na tržištu, pokazuje i primer kompanija Distri Press i Piramida 72.

05_08_Tri-ekranaU PC#207 prikazali smo FastInfo, rešenje za poslovno izveštavanje domaće kompanije Envii – solutions. Ali jedno su utisci na papiru, a drugo kako korisnici gledaju na softver koji svakodnevno koriste. Razgovarali smo s predstavnicima dveju kompanija čije je poslovanje osetilo značajan boljitak nakon uvođenja novog softvera u svakodnevni rad.

FMCG distribucija

Distri Press je grupacija koja se bavi distribucijom robe široke potrošnje, tačnije, robnom kategorijom ograničenom isključivo na štampane medije – dnevnu i revijalnu štampu. Najveća specifičnost ove kategorije robe je izrazito kratak rok trajanja proizvoda – dnevna štampa treba da se proda istog dana kada stigne na policu. S druge strane, sam početak lanca snabdevanja – štamparija – uslovljava preuzimanje robe, koje se ima izvršiti istoga dana kada se roba i plasira krajnjem kupcu. Konačno, svaki od objekata koji se snabdevaju teži da mu se štampa isporuči što je ranije moguće. Konkretno, radi se o periodu od oko 12 časova, u okviru koga je potrebno preuzeti robu, distribuirati je i prodati, što samo po sebi predstavlja veliki izazov.

Kada na ovakav način funkcionisanja dodate potrebu za brzom i tačnom razmenom podataka koja će pratiti fizička preuzimanja i raspodele, kao i potrebu za analiziranjem tih podataka kao preduslovom efikasne i disciplinovane prodaje, postaje jasna potreba za IT rešenjem koje će moći da odgovori na sve ove zahteve. Prema rečima Dejana Klajna, šefa prodaje Distri Press‑a, osnovna ideja prelaska na novi softver bila je potreba za „pouzdanim feedback‑om u najkraćem mogućem roku, bazom podataka koja je pregledna i laka za manipulaciju, kao i rešenjem koje nije hermetičkog tipa, već može slobodno da komunicira sa članicama grupacije“.

FastInfo je uspešno odgovorio na sve te zahteve. Proces implementacije je bio veoma brz, a najviše vremena je oduzelo definisanje podataka koje FastInfo analizira i predstavlja kroz izveštaje. Uz migraciju baze podataka i adekvatnu obuku zaposlenih, kompletan proces je trajao nepuna tri dana (1 + 2 dana obuke za zaposlene), uz nesmetano funkcionisanje sistema distribucije.

Informacije za proizvodnju

Piramida 72 je kompanija koja prvenstveno proizvodi pribor za ličnu higijenu – papirnu galanteriju, vlažne maramice, kozmetiku i sapune brenda Fresh. Oni su se u svom poslovanju suočili s drugim tipom izazova – s rastom kompanije sve je veća postajala količina robnih i finansijskih podataka koje je bilo potrebno porediti i analizirati. Pre uvođenja novog rešenja, kompanija je koristila standardne programe za vođenje robno‑finansijske evidencije, koji nisu omogućavali lako ukrštanje i analiziranje podataka. Bili su ograničeni na postojeće izveštaje, kao i izvoz podataka iz različitih softverskih rešenja u Excel i ručnu izradu izveštaja, što je spor i dug proces koji obuhvata i brisanje velike količine nepotrebnih podataka, kao i formatiranje potrebnih. Za neke izveštaje je bilo neophodno čak i ručno popunjavanje podataka! Istovremeno bi implementacija novih tipova analiza u softver koji su koristili značila razvoj od po više nedelja, pa i meseci, kao i dodatne izdatke.

Nakon poređenja više ponuda različitih ponuđača, u kompaniji Piramida 72 su odabrali rešenje FastInfo zbog mogućnosti brze implementacije, intuitivnog korisničkog okruženja i male investicije u ceo projekat. Po rečima Aleksandra Ličanina, menadžera u Piramidi 72, najviše ih je privukla mogućnost samostalnog upravljanja podacima, kao i lako kreiranje novih izveštaja. Značajna prednost je i mogućnost povezivanja više izvora podataka – različitih baza podataka i Excel fajlova – za izradu izveštaja.

Sama implementacija je u pripremnoj fazi trajala dve do tri nedelje, pre svega zbog uvezivanja svih baza podataka dve kompanije koje čine Piramidu 72, a potom su bila potrebna još tri dana da se ceo sistem postavi. Sada program koriste top‑menadžeri, vlasnici kompanije, kao i ljudi iz različitih sektora koji pripremaju izveštaje.

Efekti implementacije

U Distri Press‑u su veoma zadovoljni segmentom FastInfo rešenja koje se tiče pripreme izveštaja. Smatraju da je program pregledan i da se lako koristi, a daje uvid u širok spektar podataka koji se mogu ukrštati po potrebi. U tom smislu, FastInfo je vrlo brzo postao nezamenjiv kao generator informacija koje su značajne, kako u dnevnom poslovanju, tako i u strateškom planiranju. Kako nije rađena studija izvodljivosti, ne postoje podaci o periodu u kojem se investicija isplatila, ali je boljitak očigledan. Prvenstveno zbog mogućnosti da se brzo reaguje na promene na tržištu i da se svakodnevno vrše korekcije u distributivnom lancu radi povećanja poslovnih rezultata. Jer, na vreme uočena bolja raspodela štampe u celom prodajnom lancu znači bolju prodaju i veće prihode za sve. FastInfo tako postaje komparativna prednost Distri Press‑a nad konkurencijom.

Kompanija Piramida 72 je prezadovoljna mogućnošću da se postojeći izveštaji dobijaju na klik, a da se novi kreiraju veoma brzo i lako, kroz intuitivno softversko okruženje. Isplativost su veoma brzo iskusili. Već nakon prve analize poslovanja uočene su određene slabosti i nedostaci, a nakon njihove korekcije ostvareno je povećanje poslovnih rezultata od čak 20 odsto! Kad se tome doda mogućnost lakog sagledavanja istorijskih podataka i vrednost pri donošenju budućih poslovnih odluka, jasno je da je implementacija rešenja FastInfo pravi potez.

Dejan Klajn, šef prodaje, Distri Press

05_08_dejan-klajn---distri-press„U stanju smo da brzo odgovorimo na fluktuacije na tržištu, zato što ih sada brzo primetimo i, što je još važnije, matematički tačno izrazimo. U našem poslu, gde prodaja prilično zavisi od trenutne aktuelnosti jednog lista, brz odziv na signale tržišta ima neprocenjivu vrednost.

Upravo u tom delu poslovanja FastInfo nam daje komparativnu prednost nad konkurencijom.“

 

 

Aleksandar Ličanin, menadžer, Piramida 72

05_08_aleksandar-licanin---piramida-72„Proces izveštavanja je sada izuzetno brz i lak. Postojeći izveštaji se dobijaju na klik, a novi se izrađuju za veoma kratko vreme.

Lako možemo uporediti podatke iz različitih meseci i godina, tako da je i donošenje odluka i zaključaka ubrzano i pojednostavljeno.“

www.envii.rs

Marko Herman

(Objavljeno u časopisu PC#208)

Svi čitaoci PC Press-a mogu računati na popust 30% na sva rešenja i usluge kompanije Envii. Samo ih pozovite ih i recite im da ste saznali za ponudu kod nas. 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,