BIZIT 2022

Finese obostrane štampe u Word-u

Word koristimo da kreiramo dokumente raznih namena, od beleški, preko poslovne prepiske, internih standarda, priručnika, kataloga do materijala namenjenih visokokvalitetnoj masovnoj štampi. Otud i prilagodljivost svim ovim namenama preko različitih režima rada. Tu su Read, Print Layout, Web Layout, Outline i Draft modovi koji vam omogućavaju da dokument prilagodite njegovoj trenutnoj nameni. Ali, ako baš želimo da dobijemo savršene dokumente koje ćemo kasnije što manje brusiti, najbolje je da o nekim detaljima razmislimo pre nego što počnemo s radom.

WordFineseObostraneUkoliko će dokument na kraju ipak ići u štampu (primalac ga neće čitati s ekrana), bilo bi najbolje da to imamo stalno na pameti i da ne brinemo ako nam neke stvari nisu baš idealne dok editujemo tekst. Na sreću, postoje mali trikovi koji mogu da nam pomognu.

Ako će dokument biti štampan obostrano, treba ispolirati i nekoliko dodatnih dizajnerskih elemenata. Štaviše, preporučujemo vam da ovo podešavanje uradite jednom na nivou šablona, koji će onda biti spreman za sve sledeće slučajeve obostrane štampe. Kao prvo, može se desiti da poželimo asimetrične margine. Recimo da povezujemo obostrano štampane listove u registrator, fasciklu ili spiralu. U tom slučaju, na jednoj ivici strane potrebna nam je šira margina, a na drugoj uža kako bi se uravnotežio deo koji nije vidljiv jer će ostati pritisnut fasciklom ili povezom.

Sledeća specifičnost ovakvog poveza jeste to što su šire „unutrašnje“ a uže „spoljne“ ivice stranica, a to znači da se po stranama šira i uža, tj. leva i desna margina naizmenično menjaju. Na parnim stranama šira je desna, a na neparnim leva margina. Word će ovu operaciju obaviti za vas automatski kada odaberete Layout ribbon i na njemu u Page Setup kliknete na Margins, pa na Mirrored. Ukoliko želite i da podesite vrednosti margina, onda umesto na Mirrored kliknite na Custom Margins pa ćete moći da menjate veličine margina uz sve ivice u Margins sekciji. Obratite pažnju da su termini Left i Right margina zamenjeni odgovarajućim Inside i Outside – Inside bi uvek trebalo da bude veća od Outside barem za 5 mm (ili 0,25“ ukoliko ste ostavili mere u inčima). Kada radimo sa stranama u ogledalu, Gutter vrednost uvek se dodaje na unutrašnju marginu.

Nakon što podesimo vertikalnu ili horizontalnu orijentaciju dokumenta, proverimo da li su Multiple pages podešeni na Mirror margins i bacimo pogled na Preview koji nam prikazuje kako će stranice otprilike izgledati na papiru. Apply to omogućava nam da odredimo da li se nova podešavanja dokumenta odnose na kompletan dokument ili samo ostatak dokumenta nakon tekuće pozicije. Kada podesite sve što vam je potrebno, možete da kliknete i na Set As Default, čime ćete vrednosti preneti kao podrazumevane ne samo na tekući dokument već i na sve buduće.

Dopunska specifičnost dokumenata za centralno povezivanje jeste to što su vizuelno najlepši kada im se i numeracija stranica naizmenično postavlja na spoljnu ivicu, tj. uz užu marginu. Tako postavljeni brojevi vidljivi su i kada se priručnik ovlaš lista, u potrazi za brojem strane iz sadržaja, bez otvaranja i gledanja čitavih stranica. Nakon toga ide i često korišćena mogućnost da parne i neparne strane imaju različita zaglavlja i podnožja. S obzirom na to da su obe strane istovremeno vidljive kada je priručnik otvoren, šteta je da se isti podatak bespotrebno ponavlja, pa je uobičajeno da na levoj strani u zaglavlju stoji naziv ili tema dokumenta, a na desnoj naziv tekućeg poglavlja. Levo podnožje može da se upotrebi za ime autora, a desno za izdavača, Copyright poruku i godinu izdanja. Na kraju se vraćamo na početak dokumenta, tj. definišemo da prva stranica ima svečan izgled i da osim naslova, imena autora i izdavača ne sadrži zaglavlja i podnožja. Sva ova podešavanja različitih zaglavlja i podnožja mogu da se izvedu preko Layout taba Page Setup prozora gde Different odd and even omogućava različita zaglavlja i podnožja, a Different first page reguliše isto to za prvu stranicu.

(Objavljeno u časopisu PC#230)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: