ePlaneta

Formule za primenu Excel uslovnog formatiranja

Kada želite da definišete pravila uslovnog formatiranja to možete da učinite izborom neke od opcija iz predefinisanih grupa- podmenija opcije Conditional Formatting, a to su: Highlight Cell Rules, Top/Bottom Rules, Data Bars, Color Scales ili Icon Sets. Drugi način je da samostalno kreirate pravilo, što se može učiniti i upotrebom formule…

Kreiranje pravila uslovnog formatiranja započinje time što ćete ući u Conditional Formatting meni, a zatim izabrati opciju New Rule. Otvoriće se prozor sa čije se gornje strane nalazi lista mogućnosti  pomoću kojih možete da definišete sopstveno pravilo. Poslednja u nizu zove se „Use a formula to determine which cells to format“. Ako je izaberete pojaviće se polje u koje je potrebno uneti formulu. Ona uvek počinje znakom „=“. Zatim navodite izraz, koji može da bude neka jednostavna računska operacija ili uslov, ali može da bude i onaj u kome figuriše neka Excel funkcija. Važno je da znate da on mora da bude tako formulisan da vraća vrednost TRUE ili FALSE. U prvom slučaju, primeniće se pravilo uslovnog formatiranja. U drugom slučaju- neće! Ako se u izrazu nalazi adresa ćelije imajte u vidu da, kada se primeni na ostale ćelije u tabeli, važe ona ista pravila kao prilikom kopiranja Excel formula. Odnosno, ponekad ćete morati da fiksirate redove, kolone ili i redove i kolone.

Pročitajte i:  Vraćanje traženog opsega: Excel funkcija OFFSET

Hajde da vidimo kako ovo radi na primeru! U tabeli su prikazana vina, a ovde pratimo njihovu prodaju u četiri kvartala. Kako označiti čitav red za onaj artikal kod koga je u 1. kvartalu prodaja bila veća od 3000? Napišimo formulu:

=$B3>3000

Pošto pratimo isključivo prodaju u prvom kvartalu $B3 označava da se vrednosti proveravaju isključivo u B koloni. Ako smo, pored prodatih količina, selektovali i nazive artikala i oni podležu pravilu uslovnog formatiranja. Klikom na dugme Format otvara se prozor Format Cells. Ovde definišemo kako će biti formatiran selektovani opseg u slučaju da je pravilo ispunjeno, odnosno kakav će biti format zapisa broja, poravnanje, boja fonta, boja pozadine ćelije itd.

PCPress.rs Image

Nakon što primenite pravilo u tabeli će biti obojen svaki onaj red gde je, u prvom kvartalu, prodaja bila veća od 3000.

PCPress.rs Image

Kako da primenimo malo složeniju formulu? Npr. kako bismo obojili neparne redove u tabeli. Najpre ćemo obrisati prethodno pravilo, a zatim kreiramo novo sa sledećom formulom:

=ISODD(ROW(B3))

Funkcija ROW vraća broj reda, a ISODD proverava da li je broj neparan. Ako jeste, primeniće se zadato pravilo uslovnog formatiranja.

Pročitajte i:  Excel grafikoni za prikaz podataka kroz vreme
PCPress.rs Image
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *