BIZIT 2022

Fujitsu lansirao globalnu cloud platformu

PCPress.rs ImageKompanija Fujitsu je danas lansirala prvu globalnu „cloud“ strategiju – nastalu na realnom koje je stekla u radu sa korisnicima na razvoju usluga „oblak-računarstva“ (cloud computing), isprobavanju i isporuci rešenja širom sveta.

Koreni predstavljene strategije su u Fujitsu-ovom pristupu i viđenju cloud computing-a, koji podrazumeva četiri moguća modusa konzumirnja, odnosno eksploatacije platforme oblak-računarstva: infrastrukturni (korišćenje infrastrukture iz cloud-a), aplikativni (korišćenje aplikacija iz cloud-a), model aktivnosti (korišćenje poslovnih procesa iz cloud-a) i model sadržaja (prodaja sadržaja cloud-u).

Kompanija u pojedinim regionima već nudi cloud-platforme za infrastrukturni model, odnosno ponudu infrastrukture u vidu usluge, preko cloud-platforme. Ova ponuda je od danas pojačana globalnim razmeštanjem standardne cloud-platforme.

Pružanje servisa sa globalne platforme biće nuđeno korisnicima najpre na probnoj bazi počev od maja 2010, najpre u Japanu, za kojim će uslediti Australija, Singapur, SAD, Velika Britanija i Kontinentalna Evropa, do marta 2011. godine. Servisi će komercijalno biti dostupni od oktobra 2010.

Evolutivan put do oblak-računarstva

Globalna platforma će dopunjivati lokalne platforme, pre svega zadovoljavanjem potreba korisnika koji zahtevaju globalnu standardizovanu ICT infrastrukturu. Bilo da se odluče za usluge, odnosno servise sa lokalne ili globalne platforme, korisnici će moći da smanje svoje ICT troškove i istovremeno budu fleksibilniji i agilniji u obezbeđivanju neophodnih ICT-ja, ne rizikujući pri tom bezbednost i dostupnost. Veliku korist će im takođe doneti i Fujitsu-ova ekspertiza u telekomunikacijama i mrežama.

 Fujitsu posmatra cloud computing servise kao evoluciju, a ne kao revoluciju. Infrastrukturni i aplikacioni modeli su svojevrstan nastavak pružanja konvencionalnih usluga koje nudi Fujitsu. Režimi aktivnosti i sadržaja, međutim, predstavljaju značajan zaokret u načinu na koji ICT industrija kreira vrednost, razvojem novih poslovnih modela za stvaranje novih usluga za kupce.

Sa decenijskim poslovnim iskustvom u domenu usluga, Fujitsu može da obezbedi i najviši stepen podrške „velikim i srednjim“ organizacijama u tranziciji, i migrira njihova najveća i najsloženija ICT okruženja do pridruživanja bilo kom načinu korišćenja cloud-a, uz minimalne prekide i maksimalnu bezbednost. Pored toga, formiranjem novih saveza sa drugim dobavljačima koji su uključeni u cloud, Fujitsu će obezbediti da korisnici ne budu „sputani“ u vlasničkim sistemima.

„Fujitsu razvija svoje cloud computing tehnologije tako što posmatra promene u društvu i kako tehnologija može da pomogne ljudima da se nose sa tim promenama – što mi zovemo humano-centrično gledište“, kaže Kazuo Išida (Kazuo Ishida), izvršni potpredsednik korporacije, zadužen za ICT usluge. „U Japanu, imali smo velikog uspeha sa probnim uvođenjem korišćenja ICT infrastruktura u oblastima poput poljoprivrede i zdravstva. Sada težimo da postanemo lider u dobavljanju ovih usluga širom sveta.“

 „Razmeštanjem naše globalne cloud platforme isporučivaćemo standardizovanu cloud uslugu“, komentariše Ričard Kristo (Richard Christou), viši izvršni potpredsednik korporacije. „U cilju adresiranja ostalih modusa našeg modela korišćenja cloud-a, u narednim mesecima imaćemo dodatnih objava, čak i u saradnji sa ključnim partnerima. Fujitsu sada može da radi sa korisnicima i isporuči im benefite cloud-a.“

 U regionu Kontinentalne Evope, Srednjeg istoka, Afrike i Indije (CEMEA&I), Fujitsu je već lansirao ponudu „infrastrukture kao usluge“, „IaaS“, u novembru 2009, što je obeležilo paradigmatski zaokret u transformisanju resursa koji su prethodno korisnicima predstavljali fiksne troškove, u varijabilne troškove. Kompanije tako imaju opciju da zamene svu ili delove svoje hardverske infrastrukture jednostavnim, bezbednim priključkom na mrežu – gde su fizički serveri locirani u udaljenim, namenski napravljenim Fujitsu data-centrima. Fujitsuova orkestracija usluga obezbeđuje da kupci kombinuju „IaaS“ sa sopstvenim dinamičkim infrastrukturama na svojim lokacijama.

 Andre Kine (Andre Kiehne), potpredsednik Odeljenja za usluge u regionu CEMEA&I, kaže: „Fujitsu-ova ponuda ’IaaS’ je idealna za kompanije koje se usredsređuju na svoj fundamentalni posao i žele da povere eksternim stručnjacima brigu o svom IT-u. ’IaaS’ koristi klasičnim malim i srednjim preduzećima koji imaju malo ili nedovoljno sopstvene IT podrške. A iskustva u prvim projektima kod korisnika pokazuju i odličan prijem kod velikih korporacija koje, gledajući da se izbore sa ’pikovima’ opterećenja i zahteva, počinju da izmeštaju delove svojih IT-ja van samih organizacija. Sa novom globalnom platformom koja obezbeđuje pružanje globalno standardizovanih nivoa usluga, ovakve potrebe možemo da zadovoljimo bolje nego ikada ranije.”

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , ,